Sökning: "övervikt Sverige"

Visar resultat 16 - 20 av 167 uppsatser innehållade orden övervikt Sverige.

 1. 16. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med övervikt och fetma inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rrezarta Halili; Leonita Selimi; [2017]
  Nyckelord :Distriktssköterska; övervikt; fetma; barnhälsovården.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Sverige har ökat de senaste decennierna. Flera studier visar att om tidig övervikt och fetma hos barn inte får möjlighet till behandling är prognosen dålig till att de kan bli normalviktiga i vuxen ålder. LÄS MER

 2. 17. Effekten av motiverande samtal på livsstil relaterad till kost och fysisk aktivitet : – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emelie Hurtig; Ammal Rslan; [2017]
  Nyckelord :Diet; lifestyle; motivational interviewing MI ; person-centered care; physical activity.; Fysisk aktivitet; kost; livsstil; motiverande samtal MI ; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I dagsläget lider ungefär hälften av alla invånare i Sverige mellan 16 och 84 år av övervikt och fetma. LÄS MER

 3. 18. Att förutsäga övervikt hos förskolebarn : Samband mellan övervikt/fetma hos tre- samt femåriga barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Cleve; Emma Keddie; [2017]
  Nyckelord :Childhood obesity; overweight; socioeconomic factors; district nurse; Child Health Service; Barnfetma; övervikt; socioekonomiska faktorer; distriktssköterska; barnhälsovård;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma (Ö/F) hos barn ökar runtom i världen och är ett växande folkhälsoproblem. Sedan mitten av 1980-talet har det även ökat i Sverige. Syftet med föreliggande studie var att analysera möjligheten att förutsäga risken för Ö/F hos ett barn vid fem års ålder med hjälp av tillväxtmätning vid tre års ålder. LÄS MER

 4. 19. Sjuksköterskornas erfarenheter av arbetet med överviktiga barn och deras familjer : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Petra Bank; Hanna Dahlin; [2017]
  Nyckelord :overweight; obese; attitude; nurse; child; pediatric;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna, inom folkhälsan, under 2000-talet beskrivs vara, övervikt och fetma hos barn. Sen år 1990 är ökningen alarmerande och detta främst i låg- och medelinkomstländerna. I Sverige har det främst varit en ökning av övervikt och fetma bland barn i en mer utsatt socioekonomisk bakgrund. LÄS MER

 5. 20. Fekal mikrobiell transplantation (FMT) vid fetma och metabolt syndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Åsa Titusson; [2017]
  Nyckelord :Fekal mikrobiell transplantation FMT ; fetma; metabolt syndrom; mikrobiota; tarmflora;

  Sammanfattning : I Sverige lider 14% av befolkningen av fetma, och övervikt är ett växande hälsoproblem i hela västvärlden. Fetma kan leda till kardiovaskulära sjukdomar, och det finns idag ingen effektiv läkemedelsbehandling mot fetma. I djurstudier associeras fetma med förändringar i sammansättningen av tarmfloran samt metabola funktionen. LÄS MER