Sökning: "förlossning"

Visar resultat 1 - 5 av 545 uppsatser innehållade ordet förlossning.

 1. 1. Längtan efter professionellt stöd – En intervjustudie om kvinnors upplevelse av stödet från förlossningsvården när de befinner sig i latensfas

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabella Kiuru Bolk; Johanna Sjöqvist; [2022-01-27]
  Nyckelord :förlossning; latensfas; stöd; upplevelse; kvalitativ innehållsanalys; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den svenska förlossningsvården bygger på att kvinnan stannar hemma under latensfasen av sin förlossning. Kvinnan ringer barnmorskan på förlossningen för att få stöd och för att i samråd bestämma när det är dags att komma in. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskans stöd vid postpartumdepression : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alva Sundström; Anna Fasterius Lidzén; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Midwives; Mothers; Postpartum depression; Support; Barnmorskor; Mödrar; Postpartumdepression; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Postpartumdepression (PPD) drabbar ca 10–15 procent av alla mödrar efter förlossning. Det finns flera riskfaktorer för att drabbas vilket kräver kännedom om dessa hos vårdpersonalen samt fungerande screeningmetoder för att kunna identifiera depressiva symtom. LÄS MER

 3. 3. Maternella komplikationer vid flerbörd : Hur skiljer sig graviditetskomplikationer och förlossningssättvid flerbörd jämfört med enkelbörd? - en populationsbaserad registerstudie av förstföderskor i Sverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Marita Sahlsten; Sofia Hammerling; [2022]
  Nyckelord :single birth; multiple births; maternal morbidity; maternal complications; mode of delivery; : enkelbörd; flerbörd; maternell morbiditet; maternella komplikationer; förlossningssätt;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, annually, approximately 1,5% out of 115 000 newborns are twins. Itis widely documented that multiple gestation pregnancy contributes to an increased risk of maternal morbidity. Nevertheless, the direct impact of multiple gestation on some maternal complications remains debated. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeutisk intervention för ländryggs- och bäckensmärta postpartum samt dess effekt på smärtintensitet : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jennifer Svensson; Emelie Nyman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggs- och bäckensmärta är en normal konsekvens av graviditet och har identifierats hos cirka 50% av kvinnor, men problematiken kan leda till både mentala och fysiska påfrestningar för modern. Efter förlossning fortsätter ländryggs- och bäckensmärta vara ett problem hos många kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens upplevelse och hantering av stress inom den prehospitala akutsjukvården : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eric Johansson; Anton Önell; [2022]
  Nyckelord :Ambulance staff; Support functions; Stress; Experience; Environment; Stress; Ambulanspersonal; Stödfunktioner; Upplevelse; Miljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmiljön för ambulanspersonal är frekvent präglat av stress, trauman och stressfulla situationer som kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. Hantering och åtgärder mot stress är av stor vikt för att behandla och motverka ohälsa. LÄS MER