Sökning: "förlossning"

Visar resultat 1 - 5 av 410 uppsatser innehållade ordet förlossning.

 1. 1. Erfarenheter kring sexuell och reproduktiv hälsa hos kvinnor somlever med HIV i västvärlden : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Alexandra Masterson; Johan Karlsson; [2020]
  Nyckelord :HIV; reproductive health; sexual health; Western world; women;

  Sammanfattning : Background: HIV is a major and global public health issue. In 2014, approximately 17.4million women were living with HIV. Regarding HIV, there are socially acquiredprejudices that contributes to stigmatize those living with the infection. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av förlossningsrädsla ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hendrin Mado; Johanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :Childbirth; fear; experience; person-centered care; women; Förlossning; kvinnor; personcentrerad omvårdnad; rädsla; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Förlossningsrädsla är ett fenomen som växt fram över tid och som enligt forskning från 1981, 1998 och 2009 ökat med åren. Förekomsten, graden och upplevelsen skiljer sig åt bland kvinnorna. LÄS MER

 3. 3. Oxytocinbehandling vid värksvaghet : förlossningsklinikers PM följsamhet till de nationella riktlinjerna

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eleonor Bergström; Isa Palme; [2020]
  Nyckelord :Clinical guidelines; Labour Dystocia; National guidelines; Oxytocin; Patient safety; Nationella riktlinjer; Oxytocin; Patientsäkerhet; PM; Värksvaghet;

  Sammanfattning : När förlossningsprogressen går långsamt fram eller stannar av helt kan barnmorskan använda sig av läkemedlet Oxytocin® för att framkalla tätare och mer intensiva värkar och på så sätt uppnå progress i förlossning. Oxytocin® är ett potent läkemedel som när det används felaktigt kan ge allvarliga komplikationer för mor och barn. LÄS MER

 4. 4. Bemöta kvinnor med förlossningsrädsla : Kvalitativ intervjustudie om barnmorskors erfarenheter under förlossning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Salomonsson; Anna Blomberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; midwives; respond; qualitative method; Barnmorskor; bemötande; erfarenhet; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige upplever 6–16% av alla kvinnor svår förlossningsrädsla. Orsaker till förlossningsrädsla kan vara rädsla att tappa kontroll, osäkerhet vad som kan ske, inte ha kontroll över sig själv och känslan att inte föda fram barnet säkert. LÄS MER

 5. 5. Parrelationens betydelse för förstföderskors och partners förlossningsupplevelse sex månader efter förlossning – en longitudinell kohortstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marija Delfechresh; Sanna Melin; [2020]
  Nyckelord :Childbirth experience; quality of couple relationship; feelings about birth and parenthood; transition to parenthood; Förlossningsupplevelse; kvalitet i parrelation; känsla inför förlossning och föräldraskap; transiton till föräldraskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningen kan upplevas som en positiv livshändelse och har betydelse för framtida hälsa, välbefinnande och relation till partner. Förlossningsupplevelsen påverkas av de blivande föräldrarnas förberedelser inför förlossningen och föräldraskapet. LÄS MER