Sökning: "Förlossning"

Visar resultat 1 - 5 av 469 uppsatser innehållade ordet Förlossning.

 1. 1. “En förlossning är ett trauma mot bäckenbotten” : Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med kvinnor som har förlossningsskador

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Julia Rokkones; Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; PFD; pelvic floor; views; experiences; qualitative research; fysioterapi; förlossningsskador; bäckenbotten; upplevelser; erfarenheter; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsskador kan ge fysiska och psykiska besvär. Skadorna är olika omfattande och eftervården är viktig för att rehabilitera kvinnan. Fysioterapeuters kompetens lämpar sig för undersökning och behandling av förlossningsskador. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av att ha barnmorskestudent närvarande vid sin förlossning. Förstföderskor och omföderskor, en jämförande enkätstudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Midgren; [2021]
  Nyckelord :Barnmorskestudenter; barnmorskeutbildning; handledning; information; kvinnors erfarenhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskestudenter har verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsavdelningar och ska bistå 50 förlossningar under sin utbildning. Syfte: Syftet var att jämföra förstföderskor och omföderskors erfarenhet av att ha barnmorskestudenter närvarande vid förlossningen. LÄS MER

 3. 3. Att vänta och föda barn under Coronapandemin : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Magdalena Henryson Snöberg; Linda Pellergry; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus pandemic; Covid-19; Experiences; Parents; Partner; Coronapandemin; Covid-19; Erfarenheter; Föräldrar; Partner;

  Sammanfattning : Background: In 2020 the world was hit by the Coronavirus pandemic and the WHO issued information on how to diminish global virus spreading. In Sweden new rules and regulations concerned among other social sectors maternity and childbirth care. LÄS MER

 4. 4. Mödrars upplevelse av amningsavslut inom sex månader efter förlossning - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mikaela Grekula; [2021]
  Nyckelord :Amning; amningsavslut; upplevelse; känslor; närhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 2004 har hel- och delamningen i Sverige sjunkit. Orsaker som ligger till grund för detta har visats vara medicinska, fysiska eller psykiska. Rekommendationer finns att helamning ska pågå till dess att barnet uppnått en ålder av sex månader. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors erfarenheter och upplevelser av att stödja och assistera födande kvinnor med förlossningsrädsla – en intervjuvstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Chi Petersson; Rikkilina Mohlin; [2021]
  Nyckelord :Barnmorskor; erfarenheter; förlossningsrädsla; förlossning; stödja; upplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett fåtal studier beskriver barnmorskans upplevelser av att assistera kvinnor med förlossningsrädsla under barnafödande. Ökad kunskap om barnmorskors erfarenheter av att ge stöd och assistera förlossningsrädda kvinnor kan bidra till att uppmärksamma barnmorskors arbete och på så sätt kunna vara ett bidrag till att utveckla vården för dessa kvinnor. LÄS MER