Sökning: "Barnmorska"

Visar resultat 1 - 5 av 461 uppsatser innehållade ordet Barnmorska.

 1. 1. Vattenförlossning – för vem och på vilka villkor?

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Josefsson; Linn Nilhammer; [2023-02-13]
  Nyckelord :Agree II; barnmorska; evidensbaserad vård; jämlik vård; riktlinje; vattenfödsel; vattenförlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns en ökad efterfrågan om att få föda i vatten. Det finns få risker och många fördelar, framför allt för den födande. Riktlinjer används för att säkerställa en evidensbaserad vård och ska vara något för vårdpersonal att luta sig mot. LÄS MER

 2. 2. Ett främjande eller hindrande rum - En systematisk litteraturöversikt om födslorummets inverkan på barnmorskans stödjande roll

  Magister-uppsats,

  Författare :Fanny Ljung; Linnéa Johansson; [2023-02-13]
  Nyckelord :Födslorum; barnmorskans stöd; systematisk litteraturöversikt; kvalitativa studier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I barnmorskans ansvarsområde ingår det att stödja den normala processen under en födsel samt främja en positiv förlossningsupplevelse. En viktig faktor som bidrar till en positiv förlossningsupplevelse är tillgång till kontinuerligt stöd från en barnmorska. LÄS MER

 3. 3. Pappors traumatiska förlossningsupplevelse

  Magister-uppsats,

  Författare :Elvira Bengtsson; Elin Tranchell; [2023-02-10]
  Nyckelord :Barnmorska; Pappors upplevelser; Systematisk litteraturöversikt; Traumatisk förlossningsupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är pappor nu mer delaktiga inom familjen än de var tidigare när de inte förväntades närvara vid sina barns födslar. Trots att pappor nu får vara med under förlossningen ses de främst som en stöttepelare till kvinnan. LÄS MER

 4. 4. Från empowerment till paternalism - En välviljans paradox i preventivmedelsrådgivningen till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Rønningen; Henrik Lundius; [2023]
  Nyckelord :Antikonception; Barnmorska; Förskrivning; Intellektuell funktionsnedsättning; Kvalitativ litteraturöversikt; Preventivmedelsrådgivning; Reproduktiv hälsa; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskan ansvarar i Sverige självständig för att förskriva preventivmedel med indikation antikonception, samt arbetar för att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Det är således i barnmorskans intresse att även för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning identifiera behov, främja sexuell hälsa och anpassa information utifrån intellektuella och adaptiva variationer, särskilt då det idag finns hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning vad gäller att utforska, förstå och bli undervisade om sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Från burpee till bebis : En kvantitativ enkätstudie om gravida kvinnors fysiska aktivitetsnivå samt stödet från barnmorskan

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Ebba Körge; Linnéa Sjöblom; [2023]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; graviditet; hälsa; barnmorska; mödravård;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka hur den fysiska aktivitetsnivån förändrades hos kvinnor vid graviditet, gravida kvinnors åsikter och upplevelser om stöd kring fysisk aktivitet hos barnmorskemottagningen samt om den fysiska aktivitetsnivån skiljde sig mellan olika subgrupper. Frågeställningarna var följande: Hur förändras den fysiska aktivitetsnivån hos kvinnor när de är gravida? Hur informeras gravida kvinnor om fysisk aktivitet och anser de att de får ett tillräckligt stöd av sin barnmorska? Finns det skillnader i fysisk aktivitetsnivå hos gravida kvinnor beroende på trimester, BMI innan graviditet, upplevelse av tillräckligt stöd från barnmorska och att på eget initiativ tagit upp frågan om fysisk aktivitet med sin barnmorska? Metod: För att undersöka gravida kvinnors beteenden gällande fysisk aktivitet samt deras upplevelser och åsikter kring stöd inom mödravården, valdes en kvantitativ metod med tvärsnittsdesign. LÄS MER