Sökning: "kvinnocentrerad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden kvinnocentrerad vård.

 1. 1. Omringad av vatten vid barnafödande

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Ertzgaard; Elin Ekberg Bergman; Louise Dahlberg; [2024-02-02]
  Nyckelord :vattenförlossning; kvinnors upplevelse; stöd; barnmorskor; kvinnocentrerad vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vattenförlossning innebär att kvinnan föder sitt barn helt under vattenytan. Bristande bevis gällande vattenfödslar bidrog till en avrådan att föda i vatten. År 2014 började vattenförlossning implementeras igen i Sverige efter en stor efterfrågan från kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Att tvingas kompromissa med barnmorskeprofessionens värdegrund – en systematisk litteraturöversikt över barnmorskans etiska dilemman

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Pollnow Appell; Camilla Skyldeberg; Rebecka von Zweigbergk; [2024-02-02]
  Nyckelord :barnmorska; barnmorskestudent; etiskt dilemma; moralisk stress; organisatoriska begränsningar; maktbalans; hierarki; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiska dilemman är en del av barnmorskans vardag inom förlossningsvård. Ett etiskt dilemma uppstår när motstridiga värden kolliderar och det föreligger en svårighet att bedöma vilket värde som bör ges företräde. Barnmorskans etiska kod är vägledande i beslutet men i slutändan är det barnmorskan själv som avgör. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors erfarenheter av att handlägga förlossningar med rådande språkliga och kulturella barriärer : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kamilla Davidsson; Sanna Rålin; [2024]
  Nyckelord :Cultural barriers; Experiences; Language barriers; Shared decision-making; Woman-centered care; Erfarenheter; Kulturella barriärer; Kvinnocentrerad vård; Partnerskap; Språkliga barriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet immigrerade kvinnor i Sverige har ökat de senaste åren vilket utmanar barnmorskor i arbetet präglat av språkliga och kulturella barriärer. Dessa barriärer är för immigrerade kvinnor riskfaktorer för ojämlik vård samt högre morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenhet och inställning till heminduktion : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Viklycke; Caroline Björklund; [2024]
  Nyckelord :Attitude; Experience; Midwives; Outpatient induction of labour; Woman-centered care; Barnmorskor; Erfarenhet; Heminduktion; Inställning; Kvinnocentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet induktioner ökar ständigt och i dagsläget sker de vanligen på sjukhus. På senare tid har intresset ökat för att induceras i hemmet, vilket flera andra länder har som etablerat arbetssätt. Flera kliniker i Sverige kan idag erbjuda kvinnor heminduktion. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskans erfarenheter av hinnsvepning i fullgången graviditet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Louise Thunberg; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BARNMORSKANS ERFARENHETER AV HINNSVEPNING IFULLGÅNGEN GRAVIDITETABSTRAKTBakgrund: Hinnsvepning är en välkänd mekanisk induktionsmetod, som utförs islutet av en graviditet för att starta värkarbetet. Hinnsvepning sker genom en vaginalundersökning där utföraren för in ett finger i cervixkanalen och det genomförs ensvepande rörelse så det uppstår en retning som i sin tur stimulerar frisättning avprostaglandin vilket eventuellt kan hjälpa i gång förlossningen. LÄS MER