Sökning: "humans"

Visar resultat 1 - 5 av 2187 uppsatser innehållade ordet humans.

 1. 1. Mikroskräp i urban miljö : Analys av antropogena partiklar ackumulerade i snö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lovisa Renberg; [2019]
  Nyckelord :Microplastics; Fibres; Atmospheric deposition; Urban impact; Mikroskräp; Fibrer; Atmosfärisk deposition; Urban påverkan;

  Sammanfattning : Mikroskräp, vilket är partiklar mindre än 5 mm, kan exempelvis bestå av textilfibrer, plast-, gummi-, väg- och förbränningspartiklar. Partiklarna sprids i miljön på grund av mänskliga aktiviteter och problemet är internationellt uppmärksammat, speciellt för mikroplaster där många vetenskapliga studier har gjorts. LÄS MER

 2. 2. Odyssea – en reserapport från en konstnärlig odyssé

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mats Gustavii; [2018-12-17]
  Nyckelord :Music; Artistic studies; Sound; Sound design; 2001: A Space Odyssey; C. Fuglesang; J. Wingstedt; Narrative music; Space;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze and describe various sources of artistic inspiration and, inaddition, how other aspects have influenced a compositional process of which both the inclusion andexclusion of sound have been critical factors.The primary sources of inspiration are the sound designs of the science fiction movie genre; createdby humans for humans from the perspective as to how it actually sounds in space. LÄS MER

 3. 3. En studie om ungdomars sömnvanor i relation till användandet av digitala medier ur skolsköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Amberntsson; Hanna Landsten; [2018-11-29]
  Nyckelord :digitala medier; skolsköterska; sömnvanor; ungdomar;

  Sammanfattning : Background: For humans’ sleep is a basic need. In today’s society digital media has become an integral part of many adolescent lives. Previous studies have shown that digital media has a strong impact on human sleep habit. LÄS MER

 4. 4. Artificial Intelligence: The implications of current technological developments for Harry Collins epistemological theory and his critique of the possibilities of a general AI.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Marita Isaksson; [2018-10-29]
  Nyckelord :Harry Collins; artificial intelligence; epistemology;

  Sammanfattning : Social constructivism and Harry Collins epistemological theory put focus on the sociology ofscientific knowledge, scientific practice and the nature of expertise. From his theory, inspired byLudwig Wittgenstein’s ‘forms of life’ and David Bloor’s strong programme, Collins has from thenineties until today argued against the possibilities of creating a general artificial intelligence, whichcan be compared with any cognitive functions that a human accommodates. LÄS MER

 5. 5. De dödas gåvor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2018-08-06]
  Nyckelord :mesolithicum; Skateholm; Tågerup; grave-gifts; burial customs; Scandinavia; micro archaeology; difference; corporality; Jennbert;

  Sammanfattning : This study examines 15 selected Mesolithic graves in Skateholm I & II and Tågerup, focusing on the grave-gifts. The aim is to discuss and problematise the roles and functions of these gifts, to reach a more substantial knowledge of the Mesolithic burial customs in Scandinavia. LÄS MER