Sökning: "humans"

Visar resultat 1 - 5 av 2854 uppsatser innehållade ordet humans.

 1. 1. ENVIRONMENTAL RADIOLOGICAL STUDIES OF KVARNTORPSHÖGEN Dose and Radiological Risk Assessments for Humans and Biota

  Master-uppsats,

  Författare :Felicia Hultqvist; [2021-04-06]
  Nyckelord :Medical physics; NORM; TENORM; Shale ash; Uranium; Polonium; Radiological risk; Humans; Biota;

  Sammanfattning : Background: The pile Kvarntorpshögen and the lakes Surpölen and Norrtorpssjön are the remains of an industry which mined and processed oil shales to extract oil during World War II. The pile mainly consists of shale ash, a waste from the production, while the lakes are nowadays water-filled mining pits. LÄS MER

 2. 2. The Human and the Creation in Relation to the Narrative of the Divine An Ecological Reading of the Letter to the Romans in Comparison with 4QInstruction

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Stina Tysk; [2021-01-28]
  Nyckelord :Romans; 4QInstruction; conceptual metaphors; figurative language; intertextuality; narratives; ecotheology; ecoethics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to elaborate on an ecological reading of Romans in comparison to 4QInstruction.In a literary analysis, recognizing figurative language, intertextuality and conceptual metaphor theory, the underlying framings of a Divine Narrative in Romans and 4QInstruction is uncovered. LÄS MER

 3. 3. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 4. 4. Äldre människor i en pandemi : Den sociala isoleringens inverkan på äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Pernilla Elg; Linnea Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Ageism; Anxiety; Covid-19; Elderly; Health; Social isolation; Covid-19; Hälsa; Oro; Social isolering; Åldersdiskriminering; Ångest; Äldre människor;

  Sammanfattning : Background: In 2019 a new virus by the name Sars-coronavirus-2 that caused a disease named Covid-19 and spread globally creating a pandemic. Due to the pandemic, restrictions were created that limited people's everyday life. There were many variations of the restrictions between countries, but they were all based on distancing. LÄS MER

 5. 5. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Ebba Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :EquiMoves; fyrgångare; femgångare; hälta; DMRT3;

  Sammanfattning : Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på huvudet och bäckenet. LÄS MER