Sökning: "fem S"

Visar resultat 1 - 5 av 3980 uppsatser innehållade orden fem S.

 1. 1. “En förlossning är ett trauma mot bäckenbotten” : Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med kvinnor som har förlossningsskador

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Julia Rokkones; Maria Svensson; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; PFD; pelvic floor; views; experiences; qualitative research; fysioterapi; förlossningsskador; bäckenbotten; upplevelser; erfarenheter; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsskador kan ge fysiska och psykiska besvär. Skadorna är olika omfattande och eftervården är viktig för att rehabilitera kvinnan. Fysioterapeuters kompetens lämpar sig för undersökning och behandling av förlossningsskador. LÄS MER

 2. 2. Polen, en demokratisk tillbakagång? : En kvalitativ fallstudie av Polens demokrati utifrån fem interaktiva arenor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Gabriel Hallberg; [2021]
  Nyckelord :Konsolidering; Demokrati; Polen; PiS; Arenor; Linz Stepan;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the Republic of Poland and to what extent the country meets Linz and Stepan´s five arenas of a consolidated democracy which are as follows; Civil society, Political society, Rule of law, State apparatus and Economic society. The application of these five arenas on Poland are due to the political changes that have occurred since the year 2015 when PiS and Andrzej Duda formed a government. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 4. 4. Sover vi Bättre med Mobiltelefonen Utanför Sovrummet? Influerar ens grad av Nomofobi Resultatet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Erik Sund; [2021]
  Nyckelord :mobiltelefon; smartphone; sömnkvalitet; sömndagbok; nomofobi;

  Sammanfattning : Den givna studien undersökte experimentellt om att sova med sin mobiltelefon utanför sovrummet påverkar sömnkvaliteten, jämfört med mobiltelefonen bredvid sängen. Sömnkvalitet mättes genom total sömntid per natt samt en variabel för självskattad sömnkvalitet. LÄS MER

 5. 5. Förskolans Inomhusmiljö : En kvalitativ studie om förskolans fysiska- och sociala miljö ur ett posthumanistiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nathalee Ardelean; Linda Berggren; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Handlingserbjudande; Inomhusmiljö; Posthumanistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka aspekter av inomhusmiljöns sociala- ochfysiska dimensioner i relation till pedagogiska möjligheter. Studiens ansats ärkvalitativ med strukturerade icke-deltagande observationer ochsemistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetoder. LÄS MER