Sökning: "kaloriintag"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet kaloriintag.

 1. 1. Har koffein en omedelbar effekt på energiintaget? En systematisk litteraturöversikt Malin Foxing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Malin Foxing; Sofia Sandström; [2024-02-09]
  Nyckelord :Ad libitum; caffeine; calorie intake; coffee; energy intake; food intake; energiintag; kaffe; kaloriintag; koffein; matintag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka evidensen för huruvida koffein kan ha en omedelbar effekt på energiintaget hos vuxna ≥ 18 år. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus den 21 mars 2023. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid övervikt : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Asma Ibrahim; [2023]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Patient experiences; Lifestyle changes; Literature review; Övervikt; Fetma; Patienters upplevelser; Livsstilsförändringar; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: När det uppstår en obalans mellan kaloriintag och förbrukning av energi kan det leda till övervikt. Många överviktiga patienter upplever partisk behandling, diskriminering och stigmatisering i sjukvården. Nedsättande behandling äventyrar deras livskvalitet och vård. LÄS MER

 3. 3. Övervikt och kost - riskfaktorer för uppkomst av bröstcancer hos kvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Emine Uzun; Magnhild Liliefelt; [2023]
  Nyckelord :röntgensjuksköterska; evidensbaserad vård; diagnostik; premenopaus; postmenopaus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i diagnostiken av bröstcancer är mammografin. Vägen från screening till diagnos sker för många kvinnor under stor psykisk press med oro och ångest. Röntgensjuksköterskan har i patientmötet en viktig roll i att ge information och stöd till patienten. LÄS MER

 4. 4. Nutritionstillförsel efter intensivvård

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristina Kilsand; [2023]
  Nyckelord :Energy- and protein intake; intensive care patient; mobility; muscle strength; Energi- och proteinintag; intensivvårdspatient; rörlighet; muskelkraft;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att råka ut för en kritisk sjukdom som kräver intensivvård kan medföra en snabb reducering av muskelmassa och en samtidig muskelsvaghet. Förändringar som även är associerade med förlängd sjukhusvistelse, en minskning av den funktionella återhämtningen efter utskrivning och som kan resultera i en försämrad livskvalitet för patienten. LÄS MER

 5. 5. Genetisk predisposition för anorexia nervosa : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Emelia Stålhandske; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa (AN) är en komplex psykiatrisk sjukdom som karakteriseras av ett lågt kaloriintag, negativ vikt- och kroppsuppfattning, samt en stark rädsla för viktuppgång. Det är en av de psykiatriska sjukdomarna med högst mortalitet, trots detta är kunskap och forskning kring AN bristfällig. LÄS MER