Sökning: "Obesity"

Visar resultat 1 - 5 av 895 uppsatser innehållade ordet Obesity.

 1. 1. Hur patienter med övervikt eller obesitas upplever mötet med vårdpersonal inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Ivar; Lisa Valkeinen; [2023]
  Nyckelord :experience; nurse; obesity; overweight; patients; obesitas; patienter; sjuksköterska; upplevelser; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och obesitas är ett globalt samhällsproblem och är den främsta riskfaktorn till ett flertal sjukdomar såsom Diabetes typ-2, hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck. Övervikt och obesitas kan till stor del förebyggas och behandlas genom tillexempel egenvård. LÄS MER

 2. 2. Patientupplevelser av m-hälsa som stöd vid egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emilia Hidefjäll; Emilia Peltoniemi; [2023]
  Nyckelord :M-health; Mobile applications; Self-care; Patient experiences; Diabetes Mellitus type 2; M-hälsa; Mobila applikationer; Egenvård; Patientupplevelse; Diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Background Diabetes type 2 is a metabolic disease in which insulin production is either completely absent or too small in relation to the body's needs and/or the body's ability to assimilate the insulin is reduced. Untreated, the disease leads to harmfully high blood sugar levels and subsequent complications such as damage to vital organs and death. LÄS MER

 3. 3. Psykisk hälsa efter fetmakirurgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :William Jansson; Victor Grombein; [2023]
  Nyckelord :Obesity; bariatric surgery; postoperative; mental health; Fetma; fetmakirurgi; postoperativt; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem somår 2016drabbade1.9 miljarder människor. Individer med fetma har en högre förekomst av psykisk ohälsa. Ångest och depression drabbar cirka 600 miljoner människor per år och är de två vanligaste formerna av fetmarelaterad psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. “A kick-start… but a long-term effort.” Patient care practices alongside intragastric balloon procedures : -a qualitative study on clinical dietitians’ perspectives-

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anne-Sophie Copin; [2023]
  Nyckelord :intragastric balloon; intragastric balloon procedure; IGB; overweight; obesitas; obesity; obesity management; patient care; procedure; practice; qualitative study; dietitian; healthcare professionals; bariatric surgery; obesity surgery;

  Sammanfattning : Background: There are treatments available to manage overweight and obesity (O&O). Intragastric balloons (IGB) are one option; they fill the stomach, increasing the sensation of satiety, limiting the amount of food to be ingested, and thus leading to weight loss. LÄS MER

 5. 5. ​​Sjuksköterskans attityder i mötet med patienter med obesitas. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisa Persson; Miranda Berge; [2023]
  Nyckelord :Attitudes; Obesity; Nurse; Attityder; Obesitas; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Obesitas är ett globalt folkhälsoproblem som finns i hela samhället och som har ökat markant de senaste 50 åren. Personer med obesitas är stigmatiserade i samhället och inom vården vilket ofta leder till särbehandling och ojämlik vård. Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskans attityder i mötet med patienter med obesitas. LÄS MER