Sökning: "overweight"

Visar resultat 1 - 5 av 706 uppsatser innehållade ordet overweight.

 1. 1. Bör kolhydratintag begränsas vid polycystiskt ovariesyndrom? Effekten av en kalorirestriktiv lågkolhydratskost på vikt, midjeomfång och testosteron hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom och övervikt.- En systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Arnborger; Amanda Järnvall; [2024-02-20]
  Nyckelord :PCOS; Lågkolhydratkost; RCT; Low carbohydrate diet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här översiktsartikeln är att studera litteraturen som finns kring effekten av en energirestriktiv lågkolhydratkost på vikt, midjeomfång och testosteronnivåer hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och övervikt jämfört med en energirestriktiv kontrollkost. Metod: Studier inkluderade i denna översikt skulle undersökte kvinnor mellan 16-45 år diagnostiserade med PCOS enligt Rotterdam-kriterierna. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors hälsofrämjande arbete med övervikt hos barn utifrån ett föräldraperspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Karlsson; Jasmin Henrixon; [2024]
  Nyckelord :Children; child care center; parents; family-centred care; health promotion work; overweight; Barn; barnavårdscentral; familjefokuserad omvårdnad; förälder; hälsofrämjande arbete; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt hos barn är ett växande folkhälsoproblem som hotar barns psykiska och fysiska hälsa. Distriktssköterskan har i uppdrag att främja barns hälsa i sitt arbete på barnavårdscentralen och kan med hjälp av familjefokuserad omvårdnad se till barnets helhet. LÄS MER

 3. 3. Övervikt och fetma hos elever -  idrottslärares arbetssätt att inkludera elever med                                               övervikt i idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anatoli Theologou; [2024]
  Nyckelord :grading; obesity; health; physical activity; PE teacher; performance; overweight; betygsättning; fetma; hälsa; fysisk aktivitet; idrottslärare; prestation; övervikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka idrottslärares arbetssätt att inkludera elever med övervikt i idrottsundervisningen (att göra undervisningen tillgänglig för alla). Två centrala frågeställningar ställs: (1) På vilket sätt anpassar idrottslärare undervisningen för elever med övervikt? (2) Hur betygsätts elever med övervikt? Genom en systematisk informationssökning består kunskapsöversikten av tolv primärkällor. LÄS MER

 4. 4. Dietistens upplevelser och tankar kring att kommunicera kost och hälsa med barn och ungdomar med övervikt.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Alva Vigren; Gabriella Lamond; [2024]
  Nyckelord :Dietister; barn; ungdomar; övervikt; tankar; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är ett nationellt växande folkhälsoproblem. Barn och ungdomar med övervikt eller fetma riskerar i större utsträckning att utveckla en övervikt eller fetma i vuxen ålder, vilket gör det viktigt att bromsa sjukdomsförloppet så tidigt som möjligt. LÄS MER

 5. 5. "Äntligen kan jag se mig själv i helkroppsspegeln" : En etnografisk innehållsanalys av dags- och kvällstidningars gestaltning av berättelser om viktresor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ebba Fagerholm; Ella Halldén; [2024]
  Nyckelord :Daily and evenings newspapers; framing; weight-loss; overweight; healthism; stigmatization; ethographic content analysis; Dags- och kvällstidningar; gestaltning; viktnedgång; övervikt; hälsoism; stigmatisering; etnografisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå gestaltningen av fenomenet hälsobudskap i svensk dags- och kvällspress. Detta undersöks genom att analysera berättelser om viktresor för att ta reda på hur personerna gestaltas före och efter viktnedgången. LÄS MER