Sökning: "stigmatization"

Visar resultat 1 - 5 av 817 uppsatser innehållade ordet stigmatization.

 1. 1. ATT ANVÄNDA POPULÄRKULTUR SOM ROP PÅ HJÄLP: En kvalitativ studie om hur hiphop-musiken i Sverige används som identitetsskapande och verklighetsskildrande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emmanuel Brew; [2024-02-14]
  Nyckelord :Hip-hop; marginalization; stigmatization; Identity; criminality;

  Sammanfattning : Hip-hop music has long been an expressive medium used by individuals from marginalized areas in Sweden to address social issues and shape their identities. Through interviews with Swedish hip-hop artists and analysis of lyrics, this bachelor thesis explores the self-expression of the artists and how they express their views of society. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter vid omvårdnad av patienter med självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Agnes Ekman; Andreas Nyqvist Stefani; [2024]
  Nyckelord :Self-injurious behaviour; Nursing; Nursing care; Therapeutic relationship; Attitudes; Nurses attitudes; Stigmatization; Communication; ​​Självskadebeteende; Omvårdnad; Vårdrelation; Attityder; Sjuksköterskors attityder; Stigmatisering; Kommunikation​;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende kopplas ofta ihop med psykiatriska tillstånd så som depression och ångestsyndrom och en vanlig uppfattning är att syftet med beteendet är suicidalt. Självskada används ofta som en strategi för att reglera negativa känslor. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors stigmatiserade attityder i mötet med patienter med HIV/AIDS : En litteraturöversikt med kvantitativ ansats

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Filippa Johansson; Stina Knutsson; [2024]
  Nyckelord :Human immunodeficiency virus; Nurse; Nursing; Stigmatization; Humant immunbristvirus; Omvårdnad; Sjuksköterska; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta sprids mellan personer från blod eller slemhinna via kontaminerade injektioner, blodprodukter eller stickskador. Sjukdomar som humant immunbristvirus (HIV), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) och Hepatit A, B, C och D. HIV-infektion drabbar immunförsvaret och är en kronisk diagnos. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser hos patienter som vårdas med MRSA i hälso-och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Tilda Carlsson; Elsa Kylhed; [2024]
  Nyckelord :healthcare; MRSA; patient experience; hälso-och sjukvård; MRSA; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en antibiotikaresistent bakterie som finns hos människor över hela världen. Patienter som vårdas med MRSA inom hälso-och sjukvården kan uppleva känslor av stigmatisering och att vårdpersonal bemöter dem annorlunda. LÄS MER

 5. 5. Vad gör jag sen? : En litteraturstudie om unga med intellektuell funktionsnedsättning och deras relation till sysselsättning och arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therése Andersson; [2024]
  Nyckelord :daily activity; employment; intellectual disability; labour market; post-school occupation;

  Sammanfattning : Studies and reports have shown that a significant portion of young individuals with intellectual disabilities who complete their studies at special needs upper-secondary school find themselves outside the labor market. Among these, a considerable number are described as being somewhere else, i.e., not in employment, education, or daily activities. LÄS MER