Sökning: "stigmatization"

Visar resultat 1 - 5 av 455 uppsatser innehållade ordet stigmatization.

 1. 1. Hur upplevs vården av personer med emotionellt instabil personlighetsstörning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Harrysson; Karin Irwe; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt instabil personlighetsstörning; Patienter; Bemötande; Upplevelser; Sjukvård; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lider cirka en till två procent av befolkningen av emotionellt instabil personlighetsstörning. Inom den psykiatriska vården är prevalensen mellan 30 och 50 procent. Patientgruppen karaktäriseras av en snabbt skiftande självbild, relationsproblem självskadebeteende, affektlabilitet och nedsatt impulskontroll. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder till personer som lider av psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Iwona Kowalska; Wiktoria Kowalska; [2020]
  Nyckelord :Attitudes; Mental illness; Nurse – patient relations; Nurse; Psychiatric nursing; Stigma; Attityder; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk omvårdnad; Sjuksköterska – patientrelationer; Sjuksköterska; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med en psykisk ohälsa är en stor påfrestning och utmaning för den som drabbas. De psykiska besvären begränsar personens vardagliga funktion och kan därmed påverka dennes privata och sociala liv. Ännu idag kan en person med psykisk ohälsa drabbas av fördomar och utsättas för stigmatisering. LÄS MER

 3. 3. Att vårda substansberoende patienter inom somatisk vård. En litteraturstudie om sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karolina Blomstergren; My Julin; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; sjuksköterska; somatisk vård; substansbrukssyndrom; uppfattningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer med substansbrukssyndrom är en stadigt ökande patientgrupp inom den somatiska vården. Substansberoende, som är en behandlingsbar sjukdom, uppstår till följd av att hjärnans belöningssystem utsätts för onaturligt stimuli. LÄS MER

 4. 4. Muslimska kvinnor med huvudduk - En kvalitativ analys av rättsfall

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ayat Hadrous; [2020]
  Nyckelord :Diskriminering; Stigmatisering exkludering; Individuell vardagsrasism; Huvudduk;

  Sammanfattning : Abstract For this study, Swedish law cases have been investigated that concern Muslim women with headscarf who experience discrimination based on religious symbols. The aim of the study has been to create understanding and develop knowledge about Muslim women with headscarves in Swedish society. LÄS MER

 5. 5. ”Varför ska ni stänga ner skolan?” -OM EN SKOLAS BETYDELSE I ETT ”SEGREGERAT” OMRÅDE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gabriel Hällqvist; [2020]
  Nyckelord :School closure; segregation; stigmatization; community; place; social inclusion;

  Sammanfattning : In 2017 a junior high school in Vivalla, a local area in Örebro, Sweden described as a “segregated” area, was closed. The decision was partly made based on a belief that it would increase integration in the city, which motivates the purpose of this study; How can a school closure affect a local area concerning social inclusion or exclusion? The study also discuss the meaning of place; what a school can be and provide for a community on different levels. LÄS MER