Sökning: "Dietister"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Dietister.

 1. 1. Konsistensanpassning för personer med dysfagi: Översättning och kulturell anpassning av International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Dahlström; Ida Henning; [2021-02-12]
  Nyckelord :IDDSI; dysfagi; översättning; konsistensanpassning; kulturell anpassning; IDDSI; dysphagia; translation; consistency modification; cultural adaptation;

  Sammanfattning : Swallowing difficulties (dysphagia) are estimated to affect 590 million peopleworldwide. Food or fluid consistency modification is a common intervention for peoplewith dysphagia. This study aims to translate and culturally adapt the InternationalDysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) to Swedish. LÄS MER

 2. 2. Patientmöte och administration - en studie om tidfördelning för dietister

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Chris Johansson; Malin Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :Dietist; tidfördelning; Sverige; arbetsuppgift;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dietisten har idag en självklar plats inom hälso- och sjukvården medspecialkompetens inom nutrition. Tack vare detta kan vårdtiden minskas för patienterna ochäven risken för komplikationer. LÄS MER

 3. 3. Diagnostisering och screening av undernäring hos barn : Några dietisters reflektioner och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Ida Andersson; Julia Silva da Cruz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Undernäring hos barn kan få allvarliga konsekvenser för barnets tillväxt och utveckling. Att uppmärksamma och behandla undernäring hos barn i vården är viktigt. Socialstyrelsen ställer krav på att vårdgivare ska ha rutiner för att förebygga och behandla undernäring men nationella riktlinjer gällande barn saknas. LÄS MER

 4. 4. SYNEN PÅ E-NUMMER I LIVSMEDEL : En enkätstudie om olika gruppers kunskaper om och attityder till E-nummer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Minna Henningsson Lindberg; [2020]
  Nyckelord :E-nummer; tillsatser; attityder; enkätstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund E-nummer är tillsatser i livsmedel och systemet att märka livsmedelstillsatser med ett E-nummer introducerades under 1960-talet. Tidigare studier har visat att det finns en oro hos konsumenter kring E-nummer i livsmedel samt att en mer negativ attityd är överrepresenterade inom vissa grupper. LÄS MER

 5. 5. Nutritionsstatus, livskvalitet och kroppssammansättning hos patienter med avancerad huvud-halscancer - Långtidsuppföljning av canceröverlevare 6-10 år efter diagnos

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Hansson; [2019-06-14]
  Nyckelord :Huvud-halscancer; canceröverlevare; långtidsuppföljning; nutritionsstatus; malnutrition; livskvalitet; kroppssammansättning; Head and neck cancer; cancer survivors; long-time follow up; nutritional status; malnutrition; quality of life; body composition;

  Sammanfattning : Background:Nutritional problems are common in patients with head and neck cancer. Deterioration of the nutritional status can occur at diagnosis and thereafter get worse during and after treatment. This entails an increased risk for malnutrition and reduced quality of life. LÄS MER