Sökning: "XML A"

Visar resultat 1 - 5 av 172193 uppsatser innehållade orden XML A.

 1. 1. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2048]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 2. 2. A Search for Neonicotinoid Binding Sites in the Optic Lobes of Honeybees and Blowflies

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Ashley Hulcoop; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Neonicotinoid insecticides are agonists to nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) in the brains of insects. At sub-lethal doses these chemicals cause behavioral abnormalities in several bee species, reducing overall fitness. nAChRs expressed in the optic lobes of insects bind neonicotinoids, thus may be involved in these behavioral changes. LÄS MER

 3. 3. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 4. 4. THE PARIS DECLARATION ON AID EFFECTIVENESS AND DONOR COORDINATION: A Comparative Study of The United States, Canada and China in Ghana

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tani Tindame; [2018-12-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : International development agencies, as well as government partners, agreed on five principlesthat aim at making aid more effective through the Paris Declaration (PD) in 2005. These Principles include ownership, alignment, harmonisation, managing for results and mutual accountability. The principles aim at making aid effective and predictable. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Derivatives Trading on the volatility of S&P500 and its implied volatility

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Massimo Mastrantonio; [2018-12-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER