Sökning: "XML A"

Visar resultat 1 - 5 av 286767 uppsatser innehållade orden XML A.

 1. 1. EUROPE’S QUEST FOR STRATEGIC AUTONOMY - A Liberal Intergovernmentalism Approach to the Initiatives of the CSDP introduced amidst the Russian Invasions of Ukraine (2014 and 2022)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stavros Apostolopoulos; [2023-11-29]
  Nyckelord :European Union; Strategic Autonomy; Common Security and Defence Policy CSDP ; Liberal Intergovernmentalism LI ;

  Sammanfattning : In a rapidly evolving geopolitical landscape marked by the Russian invasions of Ukraine between 2014 and 2022, the European Union’s security and defence policy approaches have garnered significant attention. This research critically examines the adaptations within the European Union’s Common Security and Defense Policy (CSDP) initiatives in this context. LÄS MER

 2. 2. Impact of European legislation on the prevention of psychosocial risks at work on workers in Greece

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Evgenia Christou; [2023-11-29]
  Nyckelord :psychological hazards; European Legislation; start-up company; Greece; job demands and resources;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to look into the impact of European legislation on the prevention of psychosocial risks for workers in small start-up enterprises in Greece. The study's goal is to determine whether the adoption of European legislation has resulted in changes in job demands and human resources. LÄS MER

 3. 3. Sfäriska polynom och deras nollställen på sfären

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Pontus Bilén; Quentin Flodén; August Hjelström; Levi Sundkvist; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bérard och Helffer visar i artikeln A. Stern’s analysis of the nodal sets of some families of spherical harmonics revisited [BH] på existensen av sfäriska polynom med en känd mängd nodaldomäner, områden som omsluts av nodalkurvor. LÄS MER

 4. 4. Haarmåttet på en lokalkompakt grupp: Ett bevis från grunden av dess existens och entydighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Max Fölsch; Louise Kvarnbrant; Simon Månsson Nylund; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att bevisa att det på varje lokalkompakt grupp finns ett så kallat vänster-Haarmått, och att detta är unikt upp till en multiplikativ konstant. Läsaren antas inte vara förtrogen med varken topologi, måtteori eller integrationsteori, utan en stor del av rapporten består av en grundlig genomgång av den nödvändiga bakgrundsteorin inom dessa områden. LÄS MER

 5. 5. Icke-vetande, men hur? En mikroanalys av icke-vetande position i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Abrahamsson; Björn Lönnberg; [2023-11-28]
  Nyckelord :Icke-vetande position; socialkonstruktionism; psykoterapi; co-speech gestures; microanalysis in face-to face dialogues; mikroanalys;

  Sammanfattning : Den icke-vetande positionen inom psykoterapin har väckt många diskussioner och förbryllat många terapistudenter och terapeuter. Delar av den familje- och systemteoretiska psykoterapin bygger på en socialkonstruktionistisk kunskapssyn. LÄS MER