Sökning: "English"

Visar resultat 1 - 5 av 3168 uppsatser innehållade ordet English.

 1. 1. Investigating Content-based Fake News Detection using Knowledge Graphs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jurie Germishuys; [2019-11-21]
  Nyckelord :fake news; knowledge graphs; embedding models; natural language processing; generative models; Swedish;

  Sammanfattning : In recent years, fake news has become a pervasive reality of global news consumption.While research on fake news detection is ongoing, smaller languages such as Swedishare often left exposed by an under-representation in research. LÄS MER

 2. 2. BEDÖMNING AV TEXT PÅ PAPPER ELLER SKÄRM En studie av hur en bedömningspraktik påverkas av huruvida elevtexter läses från papper eller skärm

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Winerö; [2019-09-30]
  Nyckelord :Digitala nationella prov; provsystem; datorstödd bedömning TEA ; sambedömning; kollegialt lärande; Communities of Practice CoP praxisgemenskaper; infrastruktur och affordans;

  Sammanfattning : This paper presents a study of an assessment practice in national tests in English, and how this is affected by whether teachers reads student texts on paper or on a screen. Since 2018 the written part of the national tests is to be conducted using a digital device with a locked screen and the students’ answers need to be anonymous. LÄS MER

 3. 3. ”Spiced with skåls” Bilden av det skandinaviska i Mary Howitts översättning av Fredrika Bremers Strid och frid

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jenny Fant; [2019-09-17]
  Nyckelord :Fredrika Bremer; Mary Howitt; Strife and Peace; Strid och frid; translation;

  Sammanfattning : This essay examines the 1844 English translation of Fredrika Bremer’s novel Strife and Peace (first published in Swedish in 1840) made by Mary Howitt. This translation is partly compared to a German translation from 1841 by publishing house F.A. LÄS MER

 4. 4. “A ROOM FOR OUR OWN”. Queer memories and feelings in the archival practices of Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (Archive and Library of the Queer Movement) in Gothenburg/Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Camila Borges Freitas; [2019-07-08]
  Nyckelord :Archive; Queer Theory; Memory; Queer Counterarchive;

  Sammanfattning : This thesis departs from the case study of the Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) [In English: Archive and Library of the Queer Movement], located in Gothenburg/Sweden, to discuss how queer memories and feelings are embedded in queer archives. It focuses in some of QRAB’s practices, such as: the structure and organization of the archive, the membership, the processes of collection and cataloguing of materials, the external activities, and the relationship with the public and other organizations. LÄS MER

 5. 5. Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Miranda Brander; Emma Hillring; [2019-06-25]
  Nyckelord :PCOS; insulinresistens; supplementering; vitamin D; PCOS; insulin resistance; supplementation; vitamin D;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Miranda Brander och Emma HillringHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-06-04Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, är den vanligaste orsaken till reproduktiva problem hos kvinnor och prevalensen är ca 10-15% hos kvinnor i fertil ålder i Sverige. Större delen av kvinnorna med PCOS har insulinresistens och detta påverkas negativt av vitamin D-brist, vilket också är vanligt förekommande hos kvinnor med PCOS. LÄS MER