Sökning: "enkla"

Visar resultat 1 - 5 av 2059 uppsatser innehållade ordet enkla.

 1. 1. Arbetsrelaterad self-efficacy, arbetsrelaterade stressorer och ålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Jonna Durlind; Tanja Hedberg; [2024]
  Nyckelord :Occupational self-efficacy; job demand-control-support model; work-related stressors; human services; age; Arbetsrelaterad self-efficacy; krav-kontroll-stöd-modellen; arbetsrelaterade stressorer; kontaktyrken; ålder;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka på vilket sätt arbetsrelaterad self-efficacy predicerade de arbetsrelaterade stressorerna krav, kontroll och socialt stöd hos verksamma inom kontaktyrken (N=63). Syftet var också att undersöka om, och därest på vilket sätt, prediktionerna modererades av ålder. LÄS MER

 2. 2. Vehicle dynamics modelling of electromagnetic suspensions for MAGLEV applications

  Master-uppsats, KTH/Väg- och spårfordon samt konceptuell fordonsdesign

  Författare :Léa Chatelais; [2024]
  Nyckelord :MAGLEV; Dynamics; Requirements; Suspension; Vehicle modeling; MATLAB; MAGLEV; Dynamisk; Fordran; Upphängning; Fordon modell; MATLAB;

  Sammanfattning : MAGnetic LEVitation Guidance System (MAGLEV) technology was commercially introduced relatively recently in the guided transport field. It is based on removing the wheels and rails of classic railway systems and supporting and guiding the train with magnets and magnetic forces instead. LÄS MER

 3. 3. "Det svenska var alltid det enkla" - Idén om det enkla i Ellen Key och Carl Larssons hemestetik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Hannah Paassilta Engsner; [2023-08-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med denna uppsats ämnar jag undersöka idén om enkelhet vid förra sekelskiftet och vilken roll den intar i relation till denna nya hemestetik i Sverige enligt dess främsta företrädare, Ellen Key och Carl Larsson. Syftet är att redogöra för dessa personers respektive föreställning om det enkla i relation till yttre idéströmningar och historiska förhållanden för att nå förståelse om enkelhetens tvetydighet. LÄS MER

 4. 4. När patienter behöver läsa mellan raderna – en analys av mallar för kallelser i sjukvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elin Andersson; [2023-07-31]
  Nyckelord :hälsokommunikation; kallelsebrev; patientkommunikation; klarspråk; genreanalys; systemisk-funktionell lingvistik; multimodal analys;

  Sammanfattning : I det här specialarbetet undersöks hur de kommunikativa syftena för kallelsebrev inom specialistvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg realiseras textuellt, innehållsmässigt och multimodalt i kallelsebreven och dess bilagor. Syftet är att med hjälp av textanalytiska metoder synliggöra hur det som patienterna måste begripa framgår i breven, och hur enkelt det är att som patient göra rätt i den komplexa proceduren som dessa kallelsebrev initierar: att inför ett läkarbesök också boka tid för provtagning, lämna prover och – för vissa patientgrupper – förbereda sig inför provtagningen genom att fasta eller förbereda prover hemma. LÄS MER

 5. 5. KREATIVITET SOM OMVÅRDNADSÅTGÄRD Konstens påverkan på äldre

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Levin; Hilma Skälemark Brodd; [2023-06-28]
  Nyckelord :Konstaktivitet; kreativitet; känsla av sammanhang; salutogent perspektiv; skapande; vård- och omsorgsboende; välbefinnande; äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det lagstadgat att äldre personer ska få möjlighet att känna välbefinnande och ett sätt att göra detta på är att ge de äldre en chans till sociala sammanhang genom olika aktiviteter. Tidigare forskning visar på att konst och skapande kan påverka människor genom att bland annat leda till bättre välbefinnande. LÄS MER