Sökning: "Henrik Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden Henrik Johansson.

 1. 1. I mellanrum och marginaler: Essäfilm : En närläsning av essäistisk form och samhällskritik i två svenskproducerade filmer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Henrik Runmark; [2021]
  Nyckelord :essay; essay film; essayistic form; essäfilm; essä; essäistisk form; samhällskritik;

  Sammanfattning : This study is a close reading of how Shapeshifters (Sophie Vuković, 2017) and Inuti diamanten (Viktor Johansson, 2020) produce social criticism through essayistic forms. Using relevant research and theories on essay film, the first part of this study explores essayistic form in above mentioned films. LÄS MER

 2. 2. Ritningar och logistik inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sean Zhong; Henrik Träff; Edvard Thörnros; Simon Johansson; Fredrik Mohlin; Martin Nordberg; Simon Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :byggproduktion; bygg; webbapplication; programvaruutveckling;

  Sammanfattning : A web application in the form of a demo has been developed for BIT (Bygg ITSweden). The application effectively shows the potential and the idea that can be used tofind investors. This report describes the development of a program which can streamlinethe construction process. LÄS MER

 3. 3. Realtidsenergi : Ett designkoncept som möjliggör avläsning av elförbrukning i realtid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Henrik Hagström; Victor Johansson; [2020]
  Nyckelord :Teknisk design; Användarcentrerad design; Ergonomi; Semiotik; Energiavläsning; Elmätare; Installation; Gateway;

  Sammanfattning : A society in which people are becoming all the more environmentally conscious regarding their consumption in conjunction with technical advances constitute two major building blocks for better future conditions. The following work aligns with this thought in concern to improving already existing technology, more specifically in connection to how people view their electricity consumption in real time. LÄS MER

 4. 4. HJÄLPT ELLER STJÄLPT? : En diskursanalys av den svenska bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Dalros; Henrik Johansson; [2020]
  Nyckelord :Discourse analysis; The staffing industry; Temporary agency workers; Labour unions; Kompetensföretagen; Diskursanalys; Bemanningsbranschen; Inhyrda arbetstagare; Fackförbund; Kompetensföretagen;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk uppsats om hur vissa aktörer på den svenska arbetsmarknaden talar om bemanningsbranschen och deras anställda. För att få en uppfattning av det har vi behövt kartlägga vilka diskurser som existerar och hur de uttalanden vi hittat beskriver båda subjekten. LÄS MER

 5. 5. Visual Models of Business Ecologies : The Role of Business Ecology Visualisations as Boundary Objects

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Henrik Johansson; Oscar Hubertsson; [2020]
  Nyckelord :Business Ecology; boundary object; business ecology visualisation; Affärsekologi; Affärsekologivisualiseringar; gränsöverbryggande objekt;

  Sammanfattning : Within the area of Digitisation and Management at Linköping University, a focus is the interconnectivity of management and IT. This can be manifest in a multitude of different ways, such as exploring the consequences of digitisation, transferal of information between individuals and the strategic application of management control theory in organisations where the use of IT plays a significant role. LÄS MER