Sökning: "Phase"

Visar resultat 1 - 5 av 2919 uppsatser innehållade ordet Phase.

 1. 1. AUGMENTED REALITY MAINTENANCE AND REPAIR FOR Possibilities for Training and Service

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Liesl Aparicio; [2018-10-26]
  Nyckelord :Augmented Reality; Maintenance and Repair; Training;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to first explore the current training and service setting ofmaintenance and repair technicians at a medtech company, and secondly to discussthe opportunities and challenges of using augmented reality in training and service. Itwill serve as the beginning analysis phase of design-based research. LÄS MER

 2. 2. Dags att ta plats i katedern – en hermeneutisk studie av katederundervisningsbegreppet på en mediearena

  Master-uppsats,

  Författare :Cecilia Rådegran; [2018-10-25]
  Nyckelord :Katederundervisning; utbildningsdebatt; humankapital; bildning; hermeneutik; läroplansteori;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the concept of ’katederundervisning’ (teacher-centeredteaching) in an educational debate that took place in the Swedish daily paper DagensNyheter in 2011. 2011 was the year of a comprehensive educational reform, and thedebate in question started with an article written by then minister of education and calledout the need of more ’katederundervisning’ in Swedish schools. LÄS MER

 3. 3. Marine Spatial Planning - From a municipal perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Roger Johansson; Frida Ramberg; [2018-09-14]
  Nyckelord :marine spatial planning; municipalities; knowledge; sustainable development; havsplanering; kommuner; kunskap; hållbar utveckling; MSP;

  Sammanfattning : Havsplanering ämnar att genom fysisk planering av marina områden bidra till en hållbar utveckling därolika intressen kan samsas om havens resurser. Denna masteruppsats inriktar sig på havsplanering frånett kommunalt perspektiv i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur havsplanering utförs påkommunal nivå. LÄS MER

 4. 4. IS THERE SUCH A THING AS 'OBJECTIVE RECRUITMENT’? Awareness of homosociality in the 'test tool’ industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mia Taipale; Gustaf Almqvist; [2018-09-06]
  Nyckelord :homosociality; awareness; discrimination; test tools; formalised recruitment; similarity-attraction; migrant women;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to explore test tools as a generally accepted practice used aspart of formalised recruitment processes. We strive to understand in which ways test tools aim tocounteract discrimination when introduced in the Swedish labour market and the implications oftheir use. LÄS MER

 5. 5. How do literature and start-up companies think about the decision making process regarding product architecture and product variety in early design phase? - A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexandra Zou; [2018-08-02]
  Nyckelord :product architecture; product variety; decision; start-up;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER