Sökning: "Situational Crisis Communication Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Situational Crisis Communication Theory.

 1. 1. "Mörka färger säljer typ knappt"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jessicka Roos; Hanna Vult von Steyern; [2021]
  Nyckelord :personlig varumärkning; kriskommunikation; krisrespons; Situational Crisis Communication Theory; Instagram; personal branding; crisis communication; crisis response; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personlig varumärkning är ett koncept som innebär att varumärken och dess image till stor del identifieras med en person. Personliga varumärken kommer med stora fördelar, exempelvis att en djupare relation etableras mellan organisation och konsument, vilket kan vara svårt att uppnå för en mer opersonlig organisation. LÄS MER

 2. 2. Tourism in Time of Epidemics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Davide Celotto; [2021]
  Nyckelord :Tourism organisations; Crisis Communication strategies; Situational Crisis Communication Theory; Organisational reputation; Service Management.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this research project is to study the role played by communication strategies on organisational reputation among the different stakeholders involved during the current COVID-19 pandemic outbreak. In doing so, this master thesis aims to understand how crisis communication aids the management of service processes and the construction of organisational image during crises. LÄS MER

 3. 3. Tyvärr, det blir ingen festival i år : En analys av festivalarrangörers kriskommunikation och dess respons på Facebook under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandre Mauvais; Ebba Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Crisis communication; victim crises; SCCT; Social media; Facebook; Rhetoric; Covid-19; Kriskommunikation; Offerkris; SCCT; Sociala medier; Facebook; Retorik;

  Sammanfattning : Studien undersöker fall av kriskommunikation på sociala medier och dess respons under covid-19 pandemin. Syftet är att få djupare förståelse för kriskommunikation på sociala medier under en pandemi. LÄS MER

 4. 4. Vem bär ansvaret? Individen eller organisationen? Offentliga myndigheters kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Herman Hanö Ivarsson; Gustav Rosengren; [2021]
  Nyckelord :offentliga organisationers kommunikation; kriskommunikation; krishantering; strategisk kommunikation; individens ansvar; organisationens ansvar; förtroendekris; image repair theory; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; public sector communication; crisis communication; crisis management; strategic communication; individual responsibility; organizational responsibility; reputational crisis; Swedish Civil Contingencies Agency; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra till förståelsen hur organisationer inom den offentliga sektorn använder kommunikation för att reparera och återuppbygga förtroende, och för att förstå vilka typer av strategier de nyttjar för det ändamålet. För att uppnå detta har en kvalitativ analys av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommunikation under covid-19-krisen och myndighetens interna kris under slutet av 2020 och inledningen av 2021 genomförts. LÄS MER

 5. 5. Communicating information during Covid-19 : Analysing strategic communication in a Swedish institution

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Sophia Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On 11 March 2020 the World Health Organization (WHO) proclaimed the corona outbreak to be a pandemic, and on the same day, the first Swede, a person in his upper 70s, died of Covid-19. The Covid-19 pandemic had a significant impact on school settings and affected higher education globally. LÄS MER