Sökning: "Situational Crisis Communication Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Situational Crisis Communication Theory.

 1. 1. Tourism in Time of Epidemics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Davide Celotto; [2021]
  Nyckelord :Tourism organisations; Crisis Communication strategies; Situational Crisis Communication Theory; Organisational reputation; Service Management.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this research project is to study the role played by communication strategies on organisational reputation among the different stakeholders involved during the current COVID-19 pandemic outbreak. In doing so, this master thesis aims to understand how crisis communication aids the management of service processes and the construction of organisational image during crises. LÄS MER

 2. 2. Tyvärr, det blir ingen festival i år : En analys av festivalarrangörers kriskommunikation och dess respons på Facebook under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alexandre Mauvais; Ebba Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Crisis communication; victim crises; SCCT; Social media; Facebook; Rhetoric; Covid-19; Kriskommunikation; Offerkris; SCCT; Sociala medier; Facebook; Retorik;

  Sammanfattning : Studien undersöker fall av kriskommunikation på sociala medier och dess respons under covid-19 pandemin. Syftet är att få djupare förståelse för kriskommunikation på sociala medier under en pandemi. LÄS MER

 3. 3. Har covid-19 påverkat Sveriges nation branding? : En kvalitativ studie om mottagarens upplevelse av Sveriges sammanlagda krishantering av covid-19 och dess påverkan på Sveriges nation branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Filippa Rutgersson; Sayna Oveisikian; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Crisis management; Crisis communication; Nation branding; Perceptions and Ideal types.; Covid-19; Krishantering; Kriskommunikation; Nation Branding; Uppfattning och Idealtyper.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna undersökning är att bidra med ökad kunskap om forskningsfälten kriskommunikation och nation branding. Vi intresserar oss för att undersöka mottagarens upplevelse av Sveriges hantering av covid-19 och om det kan komma att förändra människors uppfattningar om Sverige som nation och varumärke. LÄS MER

 4. 4. Stanna hemma! : En kvantitativ analys om flygbolagens kriskommunikation isociala medier under COVID-19

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Strandqvist; Amanda Blom; [2020]
  Nyckelord :Situational Crisis Communication Theory; Corporate Apologia; Crisis Communication; social media; COVID.19; Situational Crisis Communication Theory; Corporate Apologia; kriskommunikation; social media; COVID-19;

  Sammanfattning : This essay examines the aviation companies SAS,Norwegian and Finnair and their crisis communicationon social media before and after the beginning of the COVID-19 crisis. The theories used are Situational Crisis Communication Theory and Corporate Apologiatogether with the general study of crisis communication. LÄS MER

 5. 5. Crisis Communication in the Time of Corona: A comparative analysis of Danish and Swedish public news narratives

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Andrea Radlovacki; [2020]
  Nyckelord :crisis communication; sensemaking; situational crisis communication; covid-19; coronavirus; mediation; narrative analysis;

  Sammanfattning : When the coronavirus disease COVID-19 spread through the world’s countries in early 2020 and dominated the news media, a contrast between how Sweden was combatting the virus compared to other countries who used stricter restrictions quickly became apparent and frequently discussed in media. Through a comparative content analysis, this study aims to investigate how narratives concerning the coronavirus have been presented in Swedish public news medium SVT compared to its Danish equivalent, DR. LÄS MER