Sökning: "H M"

Visar resultat 1 - 5 av 764 uppsatser innehållade orden H M.

 1. 1. Water quality improvement of highway runoff by the filter material D-Rainclean : A five-month field trial

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :William Gulding; [2023]
  Nyckelord :Adsorption; D-Rainclean; metal removal; Reactive filter; stormwater treatment;

  Sammanfattning : Highway runoff and its pollutants are of growing concern. These pollutants require treatment as their concentration often are increased. A common removal method is the use of sedimentation ponds that removes particulates through gravity. LÄS MER

 2. 2. Fashionable & Sustainable? A case study exploring the markets contribution to the ethical consumption gap

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Tyledal; Emelie Blennow; [2022]
  Nyckelord :Ethical consumerism; ethical consumption gap; consumer sovereignty; consumer responsibilization; fashion; market; Social Sciences;

  Sammanfattning : The primary purpose of this study is to examine how the market contributes in creating the ethical consumption gap to serve the underlying structures in which predicates and benefits from the gap. Consequently, the research seeks to add to current theoretical understanding in the field. LÄS MER

 3. 3. Hur kan byggd miljö skyddas från det stigande havet? : En studie av adaptiva och resilienta planeringsåtgärder i Skåne och gestaltningsförslag för anpassning av Simrishamns hamn

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emma Toth; Jeanna Otterdahl; [2022]
  Nyckelord :adaption; erosion; klimatförändringar; klimatanpassning; kustsamhällen; resiliens; stigande havsnivåer; översvämning;

  Sammanfattning : Konsekvenserna av den stigande havsnivån är en av de största utmaningarna som den fysiska planeringen i skånska kustsamhällen står inför. De urbana rummen i den befintliga miljön kräver en klimatanpassning som kan möta den stigande havsnivån, men i dagsläget saknas verktyg och tillräckliga planerings- och kunskapsunderlag för att kunna klimatanpassa den redan bebyggda miljön. LÄS MER

 4. 4. Communication Strategies for Branding of Circular & Sustainable Products in the Fashion Industry : A Case Study of H&M Group

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Syeda Shehreen Fatima; [2022]
  Nyckelord :Circular Economy; Branding; Communication; H M Group; Sustainability; The Fashion Industry; Environmental Impact; Cirkulär ekonomi; Varumärkesbyggande; Kommunikation; H M Group; Hållbarhet; Modeindustri; Miljöpåverkan;

  Sammanfattning : The fashion industry has a significant environmental impact due to its high rate of production and consumption. In order to become sustainable, fashion businesses are making fundamental changes in their business models. LÄS MER

 5. 5. Anseende eller Legitimitet : En analys av hållbarhetskommunikationen från två modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leia Kågeson; Emma Winterhagen; [2022]
  Nyckelord :Legitimacy; Reputation; Greenwashing; Sustainability Communication; Fashion Industry; Legitimitet; Anseende; Greenwashing; Hållbarhetskommunikation; Modebranschen;

  Sammanfattning : Sustainability is a highly discussed subject in today’s society. One industry that is facing big challenges when it comes to its environmental effect is the fashion industry. The pressure to live up to the society’s norms regarding sustainability can lead to greenwashing. LÄS MER