Sökning: "Image Repair Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Image Repair Theory.

 1. 1. "Under pressure". A study of the Swedish Public Health Agency´s crisis - and reputation management during the COVID-19 pandemic.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Karlsson; [2021-07-27]
  Nyckelord :COVID-19; crisis communication; societal crisis; public organizations; public agencies; reputation; reputational threat; Image Repair Theory; IRT; Bureaucratic Reputation Theory; BRT; rhetorical analysis; rhetorical criticism; kategoria; apologia;

  Sammanfattning : This study examines the Swedish Public Health Agency’s (PHA) crisis communication regarding the COVID-19 pandemic during the year of 2020. Departing from a synthesis of the frameworks of Image Repair Theory and Bureaucratic Reputation Theory, the PHA’s online press conferences are critically analyzed to map out how the PHA’s representatives react to reputational threats that occur alongside and in connection to its management of the crisis at hand. LÄS MER

 2. 2. EVALUATION OF RADIATION DOSES USING CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN ENDOVASCULAR AORTIC REPAIR AND SCOLIOSIS PROCEDURES

  Master-uppsats,

  Författare :Louise Strandberg; [2021-04-06]
  Nyckelord :Medical physics; Cone beam CT; CT; EVAR; scoliosis; radiation dose; effective dose;

  Sammanfattning : Purpose: The study includes the two areas, vascular surgery and orthopedics, and focuses on endovascular aortic aneurysm repair (EVAR) and scoliosis procedures. EVAR procedures contribute to a high radiation dose to the patient and for scoliosis procedures, it is often young girls that are undergoing surgery. LÄS MER

 3. 3. Penningtvätt och anti-korruption: hur hanterar banker kritiserade händelser? : En innehållsanalys av svenska bankers kommunikationshantering vid kritiserade händelser i hållbarhetsrapporter och på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Lindstrand; Jessica Rydell; [2021]
  Nyckelord :sustainability report; banks; CSR; legitimacy; greenwashing; WOM; information asymmetry; social media; communication strategies; hållbarhetsrapport; banker; CSR; legitimitet; gröntvätt; WOM; informationsasymmetri; sociala medier; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Aim - The aim of this study is to examine crisis communication strategies in the banking sector on social media and in sustainability reports, linked to money laundering and anti-corruption to prevent damage at their reputation and legitimacy. Background - The growth of internet and its channels for digital communication has globally become an important tool for companies. LÄS MER

 4. 4. Comparing Sustainability Communication in Swedish and Ukrainian Companies : The case of Cloetta and Roshen

  Magister-uppsats,

  Författare :Volkohon Karl; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Communication; Cloetta; Roshen; Sustainable Development Goals; Sweden; Ukraine; Comparative Study;

  Sammanfattning : This is a study of how two companies from different countries construct and communicate their Sustainability and Corporate Social Responsibility (CSR). The companies are from the confectionery industry with a similar size, sales, and number of factories. The only difference is the origin of the companies. LÄS MER

 5. 5. Förtroendekrisens ambivalens : En fallstudie av narrativet i dokumentärserien om Isabella Löwengrip

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Edvin Rosell; Enja Fullsta; [2021]
  Nyckelord :Narrativ Analys; Aktantmodellen; Personligt varumärke; Förtroendekris; Gestaltningsteorin; Image repair theory;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte Personliga varumärken blir en allt vanligare företeelse, men var händer när ett personlig varumärke står inför en krissituation? Syftet med studien är att tillföra nya kunskaper till området genom att undersöka hur ett personligt varumärkes narrativ i rörlig bild kan användas i hanteringen av en förtroendekrissituation. Metod och material Materialet som analyserades var dokumentärserien My Flip Side om Isabella Löwegrips tid efter en förtroendekris. LÄS MER