Sökning: "Försvarsmakten"

Visar resultat 1 - 5 av 856 uppsatser innehållade ordet Försvarsmakten.

 1. 1. Ready Steady GO — How a Computer Playing a Board Game May Have Spurred on China’s AI Frenzy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Elias Sköld; [2021-06-08]
  Nyckelord :kinesiska; dataprogram; AlphaGo; brädspel; Go; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning AlphaGo, ett dataprogram som med hjälp avartificiell intelligens spelar brädspelet Go, har påverkat den kinesiska ledningens strategiska ochpolitiska beslut. Utöver att granska femårsplaner, årliga budgetar och andra officiella dokumentoch offentliga uttalanden, analyseras även AlphaGos inflytande på den kinesiskaförsvarsmakten. LÄS MER

 2. 2. Leader-Member Exchange Theory och utvecklande ledarskap i Försvarsmakten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Leader-Member Exchange Theory; utvecklande ledarskap; transformativt ledarskap; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Building on previous research into the relationship between Leader-Member Exchange Theory and Transformational Leadership as well as decades’ worth of LMX-research, this study sets out to investigate the connection between high-quality leader-member exchanges and developmental leadership. The need for such a study arose from the lack of critical examination of the current leadership within the Swedish Armed Forces, as well as the central position given to the Developmental Leadership Theory. LÄS MER

 3. 3. Civil kontroll av Försvarsmakten genom statlig förvaltning

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mats Kinander; [2021]
  Nyckelord :civil-militär kontroll; Huntington; förvaltning; tillitsbaserad styrning; NPM;

  Sammanfattning : Under flera år har offentlig verksamhet upplevt en tilltagande byråkratisering inom statsförvaltningen. Byråkratiseringen upplevs flytta fokus från kärnverksamhet till administration och därigenom minska efterfrågan på expertis inom offentlig verksamhet. Det kallas ibland för en pågående avprofessionalisering. LÄS MER

 4. 4. The Sphere of Unsuitability : Why military personnel in the Swedish Armed Forceswithdraws from debating in public

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Michael Winberg; [2021]
  Nyckelord :freedom of expression; Swedish armed forces; Försvarsmakten; yttrandefrihet;

  Sammanfattning : Western countries are regarded as open democracies where free speech is viewed assomething that people have fought and died for throughout history; several westernmilitary forces label themselves as defenders of (liberal) democratic values, wherethe citizens’ right to speak is held as utmost importance. Swedish military officershave a unique, compared with other countries, right to participate in public debatesand voice their opinions in news media and on the internet. LÄS MER

 5. 5. Analys av en godsterminal hos Försvarsmakten

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Sara Johansson; Hector Clarin Larsson; [2021]
  Nyckelord :Godsterminal; militär godsterminal; effektivisering; 5S; godsflöden; logistik;

  Sammanfattning : En fungerande logistik är ett måste för att militära operationer ska kunna verkställas.Militär logistik är en komplex process där olika aktiviteter systematiskt och kontinuerligt stödjer Försvarsmaktens behov. För att samordna logistik för gods med känd destination kan en terminal användas. LÄS MER