Sökning: "Försvarsmakten"

Visar resultat 1 - 5 av 699 uppsatser innehållade ordet Försvarsmakten.

 1. 1. FÖRSVARSMAKTSANSTÄLLDAS SYN PÅ ETT EVENTUELLT GEMENSAMT FÖRSVAR I EU - En kvalitativ intervjustudie med försvarsmaktsanställda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vendela Lundström; [2020-03-05]
  Nyckelord :Försvarsmakten; gemensamt försvar i EU; internationellt samarbete; försvarssamarbete; postmodernt försvar; CSDP;

  Sammanfattning : The aim of the bachelor thesis is to bring forward employees of the Swedish Armed forces opinions and thoughts of possible military defence cooperation in the EU. Previous research has investigated the EU´s Common Security and Defence Policy (CSDP) and how it has affected the Union. LÄS MER

 2. 2. Riksförbundet Sveriges Lottakårer : En studie om lottornas verksamhet inom Sveriges försvar under 1980-talet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carolina Jansson; [2020]
  Nyckelord :Women; Gender; Organization; Swedish Armed Forces; Women within the military; Military; Organization theories; Kvinnor; Genus; Organisation; Försvarsmakten; Kvinnor i militären; Militär; Organinsationsteori;

  Sammanfattning : This thesis has its primary focus on the voluntary female organization by the name Riksförbundet Sveriges Lottakårer. It is a voluntary defense organization by women that was founded after the first world war in 1924 and is still active till this day. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av FDS för dieselbrand i slutet utrymme

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Andersson; Carl-Johan Malmberg; [2020]
  Nyckelord :Validering; slutet utrymme; ubåt; Computational Fluid Dynamics; CFD; Fire Dynamics Simulator; FDS; dieselbrand; pölbrand; validation; closed space; enclosed space; submarine; diesel fire; pool fire; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Saab Kockums AB has been tasked by the Swedish Armed Forces to develop a new submarine model named A26. This task poses many challenges, one of which being the design of the fire protection on the submarine. LÄS MER

 4. 4. Hur upplevs kraven för jägarsoldaten i Försvarsmakten möta framtida behov? : en kvalitativ studie om förberedelse, träning och kompetensutveckling ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Annika Öhrner Lindén; [2020]
  Nyckelord :elite military training; female rangers; physical standard; mental robustness; militära jägarförband; kvinnliga jägarsoldater; militär träning; mental robusthet;

  Sammanfattning : When the nature of future conflicts and crisis change, new demands will require innovated military skills and capabilities. It is crucial that military training, with its various rolls and functions, constantly are updated to meet changing needs. LÄS MER

 5. 5. Lära att lära - mot ett militärt, lärande ledarskap, del två

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Carl Teckerstrand; [2020]
  Nyckelord :Education; leadership; learning; military; organization; production-oriented; reflection-oriented; society; teaching; Ledarskap; lärande; militärt; organisation; pedagogik; produktionsinriktat; reflektionsinriktat; samhälle; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna intervjustudie var att söka förstå hur aktiva officerare resonerar om militärt ledarskap i relation till produktions- och reflektionsinriktat ledarskap. Tre frågor ställdes: –Hur resonerar officerare om militärt ledarskap och lärande ledarskap? –På vilka sätt ges särskilt uttryck för ett produktions- och reflektionsinriktat ledarskap? –Kan olika tendenser skönjas, där en viss inriktning betonas på bekostnad av andra, eller där flera inriktningar låter sig förenas? Intervjustudien hade en hermeneutisk ansats och grundades på kvalitativa data. LÄS MER