Sökning: "Försvarsmakten"

Visar resultat 1 - 5 av 943 uppsatser innehållade ordet Försvarsmakten.

 1. 1. Folkets försvar? - En undersökning om vad som påverkar medborgarnas stöd för försvaret

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Morgan Petersson; [2022-01-20]
  Nyckelord :Försvaret; stöd; förtroende; myndighet; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Sedan mitten på 1990-talet har förtroendet för försvaret sjunkit bland den svenska befolkningen, från en positiv förtroendebalans på 26 procent 1994 till 1 procent negativ balans 2011. Syftet med undersökningen är att försöka identifiera faktorer som påverkar nivån på stödet för det svenska försvaret. LÄS MER

 2. 2. "Vad ska du göra?" Framställningen av kvinnor i Försvarsmaktens reklamkampanj

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :My Forssander; [2022]
  Nyckelord :Genus; Försvarsmakten; reklamkampanj; resolution 1325; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This work has performed a visual discourse analysis over the Swedish armed forces latest commercial campaign, called “What are you going to do?” from 2021, which was aimed at young women. The aim of this paper is to analyze how the Swedish armed forces portray women in their commercial campaign. LÄS MER

 3. 3. Resiliens enligt vem? : En kvalitativ studie i hur centrala aktörer inom totalförsvaret framställer begreppet resiliens

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Nicholas McGuinness; [2022]
  Nyckelord :Samhälle; Resiliens; Motståndskraft; robust; hybridkrigföring; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : In connection with the Russian invasion of Ukraine in 2014, the building of the Swedish total defence was brought to the fore. In its focus, the Swedish government has emphasized total defence should be resilient to external threats, but without defining the concept of resilience. LÄS MER

 4. 4. "Värt att försvara, värt att bevara” - En diskursanalys av Försvarsmaktens styr- och policydokument

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amalia Adling Tufvesson; Ellen Wikström; [2022]
  Nyckelord :Försvarsmakten; Säkerhet; Realism; Hållbarhet; Green Security Theory; Miljö; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Already in 1979 the alarming trends of climate change were addressed at the first World Climate Conference (Rippel et al. 2020, s. 8). Now 40 years later, Planet Earth is facing a climate emergency (Ibid). LÄS MER

 5. 5. Kommunikation och relationsskapande processer är en förutsättning för ett distribuerat ansvar

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Remnås; [2022]
  Nyckelord :Ledningsteori; ledarskapsteori; organisationsteori; uppdragstaktik; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Inom ledningsteorin och ledarskap diskuteras effekterna av en decentraliserad ledning. Vilka fördelar och nackdelar påvisar ett distribuerat ansvar i förhållande till en centraliserad ledningsprocess? Forskningsfältet har tidigare varit delat mellan två paradigm, ledarskapsteorins humanistiska och organisationsteorins strukturella perspektiv. LÄS MER