Sökning: "Swedish Armed Forces"

Visar resultat 1 - 5 av 674 uppsatser innehållade orden Swedish Armed Forces.

 1. 1. "PATRON UR!" En motivanalys av svenska försvarets omstrukturering från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Cato; [2020-04-30]
  Nyckelord :Swedish armed forces; defence policy; motive analysis; rational choice theory; the Cold War; neutrality policy; operational capacity; cooperation; the mobility of resources;

  Sammanfattning : During the year of 2010 the Swedish parliament conducted a voting on a government bill that resulted in that the Swedish defence forces changed from conscription based defence to adefence with indentured soldiers. The purpose of this thesis is to look at this bill with the methodology “motive analysis” which is based on the search for explanatory statements and concealed motives. LÄS MER

 2. 2. FÖRSVARSMAKTSANSTÄLLDAS SYN PÅ ETT EVENTUELLT GEMENSAMT FÖRSVAR I EU - En kvalitativ intervjustudie med försvarsmaktsanställda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vendela Lundström; [2020-03-05]
  Nyckelord :Försvarsmakten; gemensamt försvar i EU; internationellt samarbete; försvarssamarbete; postmodernt försvar; CSDP;

  Sammanfattning : The aim of the bachelor thesis is to bring forward employees of the Swedish Armed forces opinions and thoughts of possible military defence cooperation in the EU. Previous research has investigated the EU´s Common Security and Defence Policy (CSDP) and how it has affected the Union. LÄS MER

 3. 3. Coupling as a Tool for Organizational Efficiency - the case Swedish Armed Forces

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Emmesjö; Anton Ringström; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A mismatch between what corporations and organizations display to be doing and what actually is being conducted on a day-to-day basis seems to be a rule rather than exception in today’s organizational environment. According to previously presented theories in the field of newinstitutional organizational theory by Meyer and Rowan (1977), organizations must decoupletheir formal structure from what is actually being conducted internally to be able to be organizational efficient. LÄS MER

 4. 4. The Peacekeepers' Publicity - A quantitative content analysis of Swedish newspapers' coverage of the Swedish Armed Forces in Mali

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Natalie Jansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get a deeper understanding of the Swedish newspapers’ coverage of the armed forces’ participation in the missions EUTM and MINUSMA in Mali during the years of 2013-2019. To concretize the aim, I formulated five research questions regarding the context, focus, sources, origin and scope of the articles. LÄS MER

 5. 5. DEN TUNNA FRÄMSTA LINJEN : Ger arméns markstridsförband sina minst erfarna yrkesofficerare förutsättningar för att lyckas och utvecklas?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Olof Holmberg; Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; officer; specialist; other ranks; work situation; organization; skill acquisition; settings; officer academy; cadet college; military education; Swedish Defense University; Land Warfare Centre; Försvarsmakten; officer; specialistofficer; yrkesofficer; arbetssituation; organisation; kompetensutveckling; förutsättningar; officersutbildning; Officersprogrammet; Specialistofficersutbildningen; Försvarshögskolan; Markstridsskolan;

  Sammanfattning : Utvecklingen av yrkesofficersutbildningen, och de militära skolorna, är ständigt pågående för att möta Försvarsmaktens föränderliga behov. De senaste åren har förändringen skett i snabb takt och i stor omfattning. LÄS MER