Sökning: "fakta óm"

Visar resultat 1 - 5 av 1307 uppsatser innehållade orden fakta óm.

 1. 1. ”Jag vågar inte ens gå ut. Jag är rädd för att bli skjuten” : En diskursanalytisk studie om skjutningar och gängkriminalitet i media

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cristin Möllberg; [2022]
  Nyckelord :skjutningar; gängkriminalitet; diskursanalys;

  Sammanfattning : Inledningen visar att skjutningar och gängkriminalitet är ett komplext problem som blir allt större. Skjutningar har ökat med 40% under 2022. Det har blivit lättare att få tag på vapen vilket är en av de bidragande faktorerna till att skjutningarna ökar men även på grund av att hämnden mellan de kriminella gängen ökar. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kanske jobbar mer med samhällskunskap än vad jag tror” : En kvalitativ studie om samhällskunskapsämnets roll i årskurs 1–3 och dess lärares syn på ämnet utifrån de fyra F:n.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Fredlund Pettersson; [2022]
  Nyckelord :De fyra F:n; Kunskapssyn; Samhällskunskap; Samhällskunskapsdidaktik; Årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka samhällskunskapsämnets roll i årskurs 1–3 och hur lärarna ser på ämnet utifrån de fyra F:n: fakta-, förståelse-, färdighet- och förtrogenhetskunskap. Den forskning som finns om samhällskunskap för årskurs 4–6, visar på att ämnet är stort och svårdefinierat. LÄS MER

 3. 3. Hur kan vi förstå försvarsstrategiskt samarbete mellan två stater genom ett praktikerperspektiv? Fallet Frankrike-Sverige

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johannes Breitholtz; [2022]
  Nyckelord :International relations; strategy; security strategy; practicitioner; defence cooperation; Internationella relationer; strategi; säkerhetsstrategi; praktiker; försvarssamarbete;

  Sammanfattning : The concept of strategy has been the subject of much theorising and much has been written about what strategy is and what reasons might underlie the choice of different strategies. Considerably less has been written, however, about how strategy is actually done - what actions follow from the choice of strategy - and about those who actually do the action - the practitioners of strategy. LÄS MER

 4. 4. Är det sant? : En variationsteoretisk studie av yngre elevers förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Bogdan Nogol; [2022]
  Nyckelord :det naturvetenskapliga arbetssättet; learning study; undervisning i NO i F-3; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att generera kunskap om hur elever kan förstå skillnaden mellan naturvetenskapliga och andra sätt att förstå omvärlden. För att kunna undersöka detta genomförde jag en lektionsserie i en årskurs 3. Undervisningen baserades på variationsteorin och på det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning i gruvbranschen : En kvalitativ studie om gruvbolags hållbarhetsredovisning i samband med en skandal

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Betsabe Perez Cancino; Iman Hussein; [2022]
  Nyckelord :Sustainability report; sustainability reporting; strategies; GRI; mining industry; scandals; corporate crisis; Hållbarhetsrapport; hållbarhetsredovisning; strategier; GRI; gruvbranschen; skandaler; företagskriser;

  Sammanfattning : Background  Previous studies show a high level of uncertainty in the mining industry. Stakeholders require transparent sustainability reports from mining companies due to the high risk of accidents. In recent years, several failures causing disastrous consequences have occured in the industry. LÄS MER