Sökning: "thematic analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 5874 uppsatser innehållade orden thematic analysis.

 1. 1. Movement towards socioecological change: The case of Ecosomatics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Wilma Lagerman; [2024-03-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Several scholars both within and outside the field of human ecology argue that the perceptual human-nature divide contributes profoundly to patterns of unsustainability and weak sustainability visible in the world today. Deliberately engaging in conscious bodily-felt contact with the natural environment is suggested to uncover appropriate, embodied angles to approaching ecology and the environmental crisis. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av att arbeta med våldsutsatta kvinnor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linda Melander; [2024-03-15]
  Nyckelord :men`s violence against women; social workers; Sweden; women`s rights; emotions; discretion; street-level bureaucrats;

  Sammanfattning : Men`s violence against women is a global problem and it is something that has existed for many years. It is a problem that many human rights organizations highlight and that the Women`s Convention works to abolish all forms of discrimination against women. LÄS MER

 3. 3. Klosterlasses syn på reformationen i Sverige En tematisk analys av hans svar på Uppsala möte

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jane Lindberg; [2024-03-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to analyze Laurentius Nicolai Norvegus (called Klosterlasse) book “En ny lära som aldrig tidigare hörts i Guds kyrka: Klosterlasses kritiska genomgång av Uppsala möte 1593 och den Augsburgska bekännelsen”. The general question of the study is to understand what consequences the reformation in Sweden drove Klosterlasse to write the book? The method used in this thesis is to do an ecclesiological reading of the Swedish translation of the book and then make a thematic analysis of its contents. LÄS MER

 4. 4. Svensk Satir i Flux: En Tidsresa från Papper till Pixel. En semiotisk analys om hur satiren i Sverige har ändrats över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sara Tervonen; Hanna Steringer; [2024-03-06]
  Nyckelord :Satir; satirteckningar; digitalt; medier; tidningar; politik;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to examine the satire climate in Sweden. In the 1970’s, satire art was frequently published in Swedish newspapers in contrast to today where satire art is barely existent in newspapers. LÄS MER

 5. 5. Hade hon sett OK ut hade hon fått våldta mig hårt! - Om framställningen av kvinnliga sexualförbrytare och deras brott på forumet Flashback

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elsa Cedergren; [2024-03-04]
  Nyckelord :female; sexcrime; offender; flashback; discourse analysis;

  Sammanfattning : This study aims to widen the known information about how female sexual offenders are depicted in online-forums, specifically the Swedish online-forum Flashback. The research questions that guided this study were as follows; 1) How female sexual offenders are depicted on Flashback as well as 2) How female sexual offenders’ crimes are constructed on Flashback. LÄS MER