Sökning: "ã±"

Visar resultat 1 - 5 av 164733 uppsatser innehållade ordet ã±.

 1. 1. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2048]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 2. 2. A Search for Neonicotinoid Binding Sites in the Optic Lobes of Honeybees and Blowflies

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Ashley Hulcoop; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Neonicotinoid insecticides are agonists to nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) in the brains of insects. At sub-lethal doses these chemicals cause behavioral abnormalities in several bee species, reducing overall fitness. nAChRs expressed in the optic lobes of insects bind neonicotinoids, thus may be involved in these behavioral changes. LÄS MER

 3. 3. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 4. 4. ”It is something close to normal” En kvalitativ studie om aktörers syn på våld i nära relationer i Uganda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emilia Fagerholm; Lisa Eriksson; [2018-12-14]
  Nyckelord :domestic violence; intimate partner violence; patriarchy; policy;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and analyze how actors involved in tackling domestic violence against women in Uganda, look at issue of domestic violence, both in terms of the policies that exist in the country, and the practice that are applied. The results were analyzed through the lenses of various theoretical frameworks: the concept of patriarchy, ecological theories and theories about organizations and implementations. LÄS MER

 5. 5. Den monastiska receptionen av Epiktetos Encheiridion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emil Molander; [2018-12-14]
  Nyckelord :grekiska; Epiktetos; Encheiridion; stoicism; monasticism;

  Sammanfattning : From the teachings of the Hellenistic Philosopher Epictetus, we have among other works a Handbook, or an Encheiridion, where some of his most important sayings are collected in 53 short and imperative chapters, guiding the way to a better life. This Encheiridion has a long and broad reception history, including both pagan and Christian elements. LÄS MER