Opera i Stockholm, stadsgårdskajen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Siri Hanna Edling Helmers; [2011]

Nyckelord: stockholm; stadsgårdskajen; opera; i afton;

Sammanfattning:

operahus vid stadsgårdskajen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)