Sökning: "Matrisorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Matrisorganisation.

 1. 1. A Matrix Organization in Change : The Challenges of Resource Allocation in a Growing Multi-Project Environment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap; Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Martin Andreasson; Taulant Berisha; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is not uncommon for organizations going through a change connected to growth to be faced by new challenges. To grow, they need to explore new markets and engage in development of new products which they have little or no previous experience in developing. LÄS MER

 2. 2. Agil organisationsstruktur i ett globalt storbolag under förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Tolf; [2019]
  Nyckelord :Agilitet; Organisation; Förändringsprocess; Organisationsförändring; Agilt förhållningssätt; Agil metod; Scrum Master; Tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Agil organisering blir allt vanligare i arbetslivet och bland organisationer i varierade branscher i takt med ökad tilltro till och användning av informations- och kommunikationsteknologi. Dock saknas kunskap om hur medarbetarna upplever den agila organisationsstrukturen. LÄS MER

 3. 3. "Vi och dem" : En studie om vad "vi och dem"- känslan innebär och dess påverkan på organisationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Clara Johansson; Matilda Holm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Grupper inom organisationer är ett känt fenomen som kan utgöra olika problem inom en organisation. Ett företag som vi har haft kontakt med tidigare har identifierat att det inom organisationen finns en problematik kring “vi och dem”. Detta företag identifierar sig som en matrisorganisation. LÄS MER

 4. 4. Fostering Proactiveness in Data-Driven Matrix Organizations : A Study of Alfa Laval's Distribution Center in Tumba

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Johanna Falkenstrand; Camilla Lemos; [2019]
  Nyckelord :Functional silos; reactive work; matrix organization; spare parts; Lean Six Sigma; decisionmaking process; Funktionella silos; reaktivt arbete; matrisorganisation; reservdelar; Lean Six Sigma; beslutsfattandeprocess;

  Sammanfattning : Globalization has increased the complexity of the business world, as it adds new dimensions to companies’ operations, such as global suppliers and customers, and competition from global actors. To handle the complexity, companies are pressured to become more data-driven to be able to measure and align their operations, and create possibilities for efficiency and competitiveness [Skjott-Larsen etal. LÄS MER

 5. 5. Arbetsrollupplevelser i en matrisorganisation : En jämförelse mellan två enheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rita Terras; [2018]
  Nyckelord :matrisorganisation; multiprojekt; projektarbete; nätverk; strukturella hål;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkar otydlighet i arbetsroller och ansvarsområden när man jobbar i en matrisorganisation. Det är allt fler organisationer som väljer att arbeta i den organisationsformen för att snabbare få fram olika produkter i den snabbt förändrade omvärlden. LÄS MER