Sökning: "Organisationsförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 728 uppsatser innehållade ordet Organisationsförändring.

 1. 1. Förändrad chefsstruktur. En fallstudie om Sjukhusets organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Trysberg; Ebba Kånge; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisationsförändring; chefsstruktur; delat ledarskap;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar har visat sig vara viktigt att genomföra för att företag ska överleva och vara konkurrenskraftiga. Alla förändringar som genomförs görs i förhoppningen att organisationens processer ska bli ännu bättre och ännu mer effektiva än de var tidigare, men alla organisationsförändringar lyckas inte alla gånger. LÄS MER

 2. 2. Att leda under och efter en tid av kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvard Orvefors; Celestian Hagman; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisatorisk förändring; förändrat ledarskap; coronapandemin; ledarskap i kris; situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en kris som drabbat samhället hårt och har under de senaste åren påverkat stora delar av världen. Ekonomin, politiken, säkerheten och människors hälsa har stått inför stora påfrestningar under coronapandemin, vilket i många fall påtvingat ett förändrat ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Det skandinaviska perspektivet på förändringsledning : - En systematisk litteraturöversikt kring organisatoriskhandlingsförmåga och medarbetares attityder vidtransformationsprocesser

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Anette Lexell; Theresé Herrgård; [2023]
  Nyckelord :Change management; transformation process; Scandinavia; organizational change; employee; handle change; implementation of change; Förändringsledning; transformationsprocess; Skandinavien; organisationsförändring; medarbetare; hantera förändring; implementering av förändring.;

  Sammanfattning : Organisationer inom de skandinaviska länderna står ständigtinför essentiella utmaningar. En accelererande globalisering,teknologisk utveckling och digitalisering har medfört nyakrav för fortsatt funktionalitet och överlevnad. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering inom redovisning : En studie om hur redovisningsekonomens arbetsuppgifter i mindre företag har förändrats till följd av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Saga Fridholm; Hanna Balling; [2023]
  Nyckelord :Digitization; accounting; accounting economist; organizational change.; Digitalisering; redovisning; redovisningsekonom; organisationsförändring.;

  Sammanfattning : Title: Digitization in accounting  Introduction: Digitization has shaped society in recent decades, which has had significant effects on corporate financial reporting. The work role has changed as new accounting systems have been introduced and become an aid for ongoing accounting. LÄS MER

 5. 5. "Det nya normala" - Vad innebär det egentligen? : Organisationskulturens förändring i och med hybridarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ida Axelsson; Frida Blomberg; [2023]
  Nyckelord :organisationskultur; organisationsförändring; aktivitetsbaserat kontor; hybridarbete; distansarbete; covid-19; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Undersökningen är skriven för att få en bild av hur organisationskulturen har förändrats i och med det förändrade arbetssätt som covid-19 pandemin bidrog med, samt vad som skulle göra att de anställda vill arbeta mer på kontoret. Följderna efter pandemin har skapat det “nya normala”, därigenom är det intressant att se hur det påverkar organisationerna och vad som händer inom dem. LÄS MER