Sökning: "Organisationsförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 691 uppsatser innehållade ordet Organisationsförändring.

 1. 1. Organisationsförändring inom modebranschen. En kvalitativ undersökning kring hur organisationsförändring utformas inom modebranschen i takt med digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Bjurmalm; Lisa Falk; [2022-02-16]
  Nyckelord :organisationsförändring; digitalisering; detaljhandeln; förändringsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förändringsarbete och dynamiska förmågors ifrågasatta bidrag En kvalitativ studie om organisatorisk förändring i ett svenskt försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Nyberg Johansson; Victoria Wall; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsarbete; interna drivkrafter; externa drivkrafter; dynamiska förmågor; resurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera bakomliggande orsaker till förändringar i ett försäkringsföretag och undersöka huruvida dynamiska förmågor kan påverka förändringsarbetet och hanteringen av de externa faktorer som styr företaget. Ett mål med uppsatsen är att utveckla begreppet dynamiska förmågor och sätta det i en kontext för att andra beslutsfattare och ledare skall kunna bedöma huruvida dynamiska förmågor är applicerbart för andra företag och branscher än det som fokuseras på i denna rapport. LÄS MER

 3. 3. Lärdomar från en digital transformation. En fallstudie av en organisatorisk förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Wahrén; Martin Wahrén; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; omorganisering; organisatorisk förändring; förändringsmotstånd; motstånd;

  Sammanfattning : För att utvecklas som organisation krävs ofta förändring, speciellt i dagens samhälle där tekniken utvecklas i en allt snabbare takt. Många företag initierar förändringar för att bli mer digitaliserade, men en stor mängd av dessa förändringar misslyckas dock i många avseenden. LÄS MER

 4. 4. HRs roll i organisationsförändringar : En kvalitativ studie om HRs roll vid organisationsförändringar till aktivitetsbaserade kontor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sara Nyberg; Hanna Gadzo; [2022]
  Nyckelord :HR; activity-based offices; organizational change; evolutionary; transformative; change leaders; HR; aktivitetsbaserade kontor; organisationsförändring; evolutionär; transformativ; förändringsledare;

  Sammanfattning : BAKGRUND En övergång till ett aktivitetsbaserat kontorslandskap från cellkontor har blivit en populär kontorsutformning hos svenska kommuner. Det aktivitetsbaserade kontoret kan anses vara en funktionell lösning för kunskapsintensiva organisationer och ombyggnationen kan förklaras som en organisationsförändring. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en slitstark organisation : En fallstudie om gymnasieskolors organisationsförändringar under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mathilde Stavehaug; Emelie Rohnström; Linnéa Rohnström; [2022]
  Nyckelord :Organisationsförändring; pandemi; kris; utbildning;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: Vilka strategier används inom utbildningssektorn under Covid-19 pandemin?Vilka organisationsförändringar tar utbildningssektorn med sig efter Covid-19 pandemin för att förbereda sig bättre för framtida krissituationer och därav skapa en lärande organisation? Syfte: Syftet är att undersöka vilka strategier organisationer inom utbildningssektorn har använt under Covid-19 pandemin samt vilka strategier som de tar med sig efter pandemin för att skapa en mer förberedd organisation. Metod: Kvalitativ undersökningsmetod, sju intervjuer, tematisk analys Slutsats: De strategier som framkommit som mest centrala är de som involverat människan i förändringsarbetet. LÄS MER