Sökning: "middle managers"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade orden middle managers.

 1. 1. Riskjusterad avkastning på företagsobligationer: Kan investerare ta bättre beslut genom att titta på ESG?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Lundgren; Daniel Rönnqvist; [2021-06-28]
  Nyckelord :Sustainable Investments; ESG; ESG-rank; Sustainability; Corporate Bonds; Risk-Adjusted Returns; Portfolio Analysis; Porfolio Management; Efficient Market Hypothesis;

  Sammanfattning : The increased competition among fund managers to generate attractive returns challenge them to find new tools to improve their financial performance. One of the most efficient methods is to utilize better information in their analysis. Historically, that has been mostly financial information. LÄS MER

 2. 2. Observing the utilization of middle management during an ongoing acquisition.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustaf Appelgren; Johan Nordahl; [2021-06-27]
  Nyckelord :Middle management; Sensemaking; Ongoing; Ambiguous; Acquisition; Management Functionalities;

  Sammanfattning : This article focuses on the ambiguity of an ongoing acquisition and examines the utilization ofmiddle management functionalities during the process. Utilizing a case study where theempirical findings regarding middle management roles proved that the focus should be expandedfrom the managers themselves towards the functionalities middle management insteadincorporates. LÄS MER

 3. 3. The Glass Floor - A Qualitative Study on Female Management Representation Through The Lens of Dominant Narratives

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Emma Sandin; Hilda Hardell; [2021]
  Nyckelord :Women-in-management; Gender Diversity; Dominant narratives; Organizational storytelling; Organizational change;

  Sammanfattning : Previous studies have shown positive implications on firm performance as a result of gender diverse teams. Commonly the research on women-in-management is centered around the difficulties women face when attempting to reach top management positions. LÄS MER

 4. 4. ”Man fick verkligen gå emellan alla olika kategorier i ledarskapet.” : Kommunala linjechefers upplevelser under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Johanna Hallin; Anna Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Leadership; leadership styles; organizational conditions; line managers; middle managers; public sector; crisis leadership.; Ledarskap; ledarskapsstilar; organisatoriska förutsättningar; linjechefer; mellan-chefer; offentlig sektor; krisledarskap.;

  Sammanfattning : Ledarskapet är en viktig del i att skapa framgångsrika och konkurrenskraftiga organisationer där medarbetare mår bra och kan utvecklas (Granberg, 2011). Ledaren är den som har störst inflytande över de anställda då de med hjälp av sitt beteende kan påverka hur medarbetarna tänker och agerar (Granberg, 2011; Jacobsen & Thorsvik, 2014). LÄS MER

 5. 5. Med rätt stöd hade allting löst sig, eller? : Enhetschefers syn på de nedskärningar som sker inom LSS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Nilsson; [2021]
  Nyckelord :budget; consequences; cuts; middle manager.; budget; enhetschef; handlingsutrymme; konsekvenser; nedskärning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats byggs på de besparingar som sker inom lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. Lagen antogs för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, men även för att ge en möjlighet till självbestämmande och goda levnadsvillkor. LÄS MER