Sökning: "jerry rosenqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden jerry rosenqvist.

  1. 1. Portfolio i förskolan - med perspektiv på specialpedagogik

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Marie Widerberg; [2010]
    Nyckelord :dokumentation; förskolan; lärande; portfolio; reflektion; specialpedagoger;

    Sammanfattning : Abstract Marie Widerberg (2010). Portfolio i förskolan med perspektiv på specialpedagogik. (Portfolio in primary school with perspective on special education.) Sektionen för lärarutbildningen, specialpedagog utbildningen 90 hp. LÄS MER