Sökning: "Ylva larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Ylva larsson.

 1. 1. INFORMATION OCH VALDELTAGANDE En analys av det svenska Europaparlamentsvalet 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ylva Larsson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Europaparlamentsval; Europaparlamentet; EU; Valdeltagande; Politisk kunskap; Politisk information; Media; Valkampanjande; Personliga konversation; Sverige; 2019; European Parliament Elections; European Parliament; EU; Voting; Political Knowledge; Political Information; Media; Election Campaign; Personal Conversation; Sweden; 2019;

  Sammanfattning : The gap between turnout in national parliamentary elections and European Parliament elections are not particularly large in most EU member states. Sweden, on the other hand, has one of the biggest differences between voting participation in the European Parliament elections and national elections. LÄS MER

 2. 2. Tackla talrädsla - att förstå och stötta talrädda elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ylva Larsson; Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Grundskola; Högstadieelever; Klassrumsklimat; Muntlig presentation; Muntlighet; Svenska; Svenskämnet; talrädsla;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning lyfter fram kring talrädsla i grundskolan - vad talrädsla beror på och hur lärare aktivt kan arbeta för att stötta talrädda elever. Frågeställningen besvaras genom en tematisk översikt, vilken baseras på lärares yrkeserfarenhet samt forskning. LÄS MER

 3. 3. Energi‐ och miljöoptimering av  Lurbo ridanläggning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martina Johansson; Ylva Bellander; Isabelle Björklund; Julia Dahlström; Lisa Selin; Emma Larsson; [2018]
  Nyckelord :Solceller; ridanläggning; dagvattenhantering; gödselhantering;

  Sammanfattning : Målsättningen med projektet var att miljö- och energioptimera Lurbo ridanläggning med avseende på deras egna miljömål som innebär att de siktar mot att bli den miljövänligaste ridanläggningen i Sverige. Det som har tagits i beaktande är solenergi, gödsel- och dagvattenhantering. LÄS MER

 4. 4. Bockmanuskriptet : En kritisk diskursanalys om en alldeles speciell bock

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :David Alin; Adam Larsson; [2017]
  Nyckelord :Gävle Christmas goat; yule goat; straw goat; discourse; discourse analysis; journalism; “traditional manuscript”; news evalutation; Aftonbladet; Gävlebocken; julbocken; diskurs; journalistik; nyhetsvärdering; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Bockmanuskripet - en kritisk diskursanalys av en alldeles speciell bock Författare: Adam Larsson och David Alin Handledare: Ylva Habel Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap Syfte: Syftet med den här studien har varit att undersöka Aftonbladets gestaltning av Gävlebockens öde mellan åren 1996, 2001, 2005, 2009 samt 2016. Teoretiska utgångspunkter: Studien baseras på teorier om nyhetsvärdering. LÄS MER

 5. 5. Alternativa energilösningar för kulturhistoriska byggnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Ylva Larsson; Johanna Björkman; [2017]
  Nyckelord :energieffektivisering; tegel; kulturhistorisk byggnad; invändig isolering; förnybar energi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In collaboration with Wallåkra stenkärlsfabrik, the possibility of making a factory building (dating from 1864) more energy efficient has been investigated. The aim was to seek practical solutions that could be applied to a historical building without compromising its external appearance. LÄS MER