Sökning: "transaktionskostnad"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet transaktionskostnad.

 1. 1. Transaktionskostnader, skogsbränder och offentlig upphandling : Hur kan skogsbrandsberedskapen upphandlas mer effektivt?

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Stynsberg; [2021]
  Nyckelord :transaktionskostnad; skogsbrand; offentlig upphandling; helikopter; komparativ analys;

  Sammanfattning : Skogsbrandsberedskap är en kollektiv vara och har alltid levererats av statliga, regionala eller kommunala aktörer. Effektiviteten hos dessa har på senare år satts på prov då den globala uppvärmningen har gett upphov till fler skogsbränder som har härjat runt om i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Covid-19-pandemins påverkan på den svenska befolkningens konsumtion : Vilka faktorer orsakar förändring?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Evelina Karlsson; Martina Strandberg Alvåg; [2021]
  Nyckelord :Pandemic cost; covid-19; transaction cost; bounded rationality; New Institutional Economics; consumption; Sweden; Pandemikostnad; covid-19; transaktionskostnad; begränsad rationalitet; New Institutional Economics; konsumtion; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ylva Larsson Rosander; Vendela Björkman; [2021]
  Nyckelord :Skyddszon; natura-råd; hänsynsbeslut; äganderätt; ersättning; Natura 2000; skog; skogsvårdslag; hänsyn; naturreservat; nationalpark; värdekärna; naturvärde; tillstånd; Skogsstyrelsen; fastighetsgräns; transaktionskostnad; skogsbruk; naturvårdsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate buffer zones in forests close to a protected area; how they can occur and what consequences they may have for landowners. Protection of forests due to high nature values is a highly debated topic in Sweden. The debate has led to a governmental investigation concerning the subject. LÄS MER

 4. 4. The decision behind outsourcing New Product Development : An exploratory case study in the context of technical products

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ebba Öhlin; [2020]
  Nyckelord :Outsourcing; make-or-buy; decision-making; model; factors; NPD; Utkontraktering; köpa eller göra; beslutsfattande; modell; faktorer; NPU;

  Sammanfattning : In todays increased globalized business world and with a firms’ ongoing need for higher quality and lower costs, outsourcing is a popular strategy for companies to use. This thesis intends to study outsourcing in the context of new product development (NPD). The aim of this research is to contribute to the field of operations management. LÄS MER

 5. 5. Komparativ fallstudie om svenska hushålls internationella fastighetsinvesteringar i Kroatien och Montenegro

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emir Kadric; Robin Zecevic; [2019]
  Nyckelord :Hushåll; Sverige; Montenegro; Kroatien; Under utvecklade länder; Utvecklade länder; Privata investerare; Äganderätt; Institutioner; Transaktionskostnad; EU; Investering; Sweden; Montenegro; Croatia; under devolved countries; developed countries; private investors; property right; institutions; transaction cost; Investment; Household;

  Sammanfattning : Uppsatsen strävar efter att jämföra svenska hushålls fastighetsinvesteringar i ett EU land(Kroatien) och ett land utanför EU (Montenegro). Uppsatsen analyserar empiriska resultatetför att hitta både det positiva och det negativa som en investering i länderna medför. LÄS MER