Sökning: "Camilla Wik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Camilla Wik.

 1. 1. Utmaningar, hinder och möjligheter för minskade utsläpp av växthusgaser inom svensk tillverkningsindustri : Fallstudie på ett moderbolag i en tillverkande koncern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Agnes Danevad; Camilla Wik; [2020]
  Nyckelord :Climate change; Global warming; Paris agreement; Climate policy; Climate goals; Strategic environmental work; Manufacturing industry; Klimatförändringar; Global uppvärmning; Parisavtalet; Klimatpolitik; Klimatmål; Strategiskt miljöarbete; Tillverkande industri;

  Sammanfattning : På grund av de ökade utsläppen av växthusgaser, och att forskare angett klimatförändringar som en av de mest kritiska miljöfrågor människan stött på, har frågan kring utsläpp av växthusgaser blivit ett högaktuellt ämne. År 2016 trädde Parisavtalet i kraft med syfte till att stärka de globala åtgärderna mot klimatförändringar, och hittills har 189 länder skrivit på avtalet. LÄS MER

 2. 2. Two types of trust - A European study based on learnings from one of the most trusting countries in the world

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Camilla Wik; Linnea Guhnby; [2016]
  Nyckelord :Social trust; Institutional trust; Social capital; Economic growth; Public institutions;

  Sammanfattning : The research field of trust has recently flourished as it has become a widely discussed topic within various academic arenas such as political science, history, psychology, management and economics. High trust levels stimulate trade through reduced transaction costs which fuels economic growth. LÄS MER

 3. 3. Vem pratar niondeklassare med om preventivmedel? : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mona Kull; Camilla Wik; [2005]
  Nyckelord :ungdomar; preventivmedel; contraceptives; youth; Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out who young people of today talk to about contraceptive. The main questions that we wanted to answer was from who young people wish to get information about contraceptive and whose advice they listen to and trust the most. Our purpose was also to illustrate the questions from a gender-perspective. LÄS MER