Sökning: "youth"

Visar resultat 1 - 5 av 2767 uppsatser innehållade ordet youth.

 1. 1. “OM DU VILL UPPLEVA ÄKTA KÄRLEK & FÅ DITT HJÄRTA KROSSAT” - En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det sociala mediet TikTok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Lindquist; Alva Lundmark; Tuva Rosén; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; TikTok; BookTok; Bokgemenskap; Läsaridentitet; Bokläsning; Performativity Theory; Social Worlds;

  Sammanfattning : Executive summary Today Swedish youth are increasingly spending more time on social media meanwhile the degree of book reading is decreasing. This development has led to negative consequences like inferior performance amongst Swedish students. LÄS MER

 2. 2. EN UNDERFÖRSTÅDD ÖVERENSKOMMELSE - En kvalitativ studie om två generationers attityder till riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Kenttälä; Tilda Svensson; Saga Thieme; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; reklam; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; attityder; generation Z; äldre generation;

  Sammanfattning : Executive summary A challenge for every digital marketing company is reaching out in the so-called “media noise”. Therefore, targeted advertising can be seen as a natural part of all social media user's everyday life. LÄS MER

 3. 3. Working with Mentors in Violence Prevention: The experiences and understandings of professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Meron Temesgen; [2023-02-08]
  Nyckelord :Mentors in Violence Prevention MVP ; Youth; Social Norms; Hegemonic Masculinity; Bridging and Bonding;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore the experiences and analyse the understanding the professionals’, who work with youth at one of the schools where Mentors in Violence Prevention (MVP) was implemented, have of their work. Particular emphasis was made on the professionals’ own positioning in relation to the gender theoretical starting points and structural perspective of the MVP-programme. LÄS MER

 4. 4. Stödboende - Ny boendeform för ensamkommande ungdomar : En väg till integration?

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Marie-Louise Wilén; [2023]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; Integration; Identity; Exile; Accommodation and socialization; Ensamkommande barn; Integration; Identitet; Exil; Boende och socialisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och förstå de faktorer som kan har betydelse för hur ensamkommandeunga vuxna som bor på stödboende integreras in i det svenska samhället och i vilken utsträckning boendefor-men har relevans i den processen. Ensamkommande barn/ungdomar som jag i uppsatsen hädanefter förkortarEKB och EKU, vilket är en allmän vedertagen benämning inom socialtjänsten. LÄS MER

 5. 5. Vår livsviktiga uppgift : Om socionomers arbete med ungdomar i riskzon för suicid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Monia Fatheddine; [2023]
  Nyckelord :social work; suicide; children and youth; mental health; socialt arbete; suicid; barn och unga; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de arbetssätt yrkesverksamma socionomer i Sverige använder i behandlingen och stödet av suicidbenägna barn och unga samt vad de uppfattar är bakomliggande faktorer för att en ung människa överväger att ta sitt liv. För att uppnå syftet användes kvalitativ metod i form av individuella forskningsintervjuer med fyra olika socionomer som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med barn och unga som har just suicidrelaterad problematik. LÄS MER