Sökning: "vill"

Visar resultat 1 - 5 av 26041 uppsatser innehållade ordet vill.

 1. 1. Sfäriska polynom och deras nollställen på sfären

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Pontus Bilén; Quentin Flodén; August Hjelström; Levi Sundkvist; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bérard och Helffer visar i artikeln A. Stern’s analysis of the nodal sets of some families of spherical harmonics revisited [BH] på existensen av sfäriska polynom med en känd mängd nodaldomäner, områden som omsluts av nodalkurvor. LÄS MER

 2. 2. Informationsförmedling på digitala plattformar: En kvalitativ studie om hur komplex information på digitala plattformar inför signering av avtal upplevs av digital natives och hur det kan optimeras för att fånga deras uppmärksamhet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Diana Boskovic; Linn Holmgren; [2023-11-20]
  Nyckelord :Digital Natives; Arbetsminne; Uppmärksamhet; Information Overload; Interaktionsdesign; Prototyp; Kodning; Induktiv Analys; Digitala Plattformar; Working Memory; Attention; Interaction Design; Prototype; Coding; Digital Platforms; Inductive Analysis;

  Sammanfattning : Idag presenteras människor ofta med viktig information på digitala plattformar som behöver signeras. Frågan är vad människor tar med sig från läsningen av avtal innan signering, samt hur informationen bör presenteras. LÄS MER

 3. 3. Sfäriska polynom och deras nollställen på sfären

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :August Hjelström; Levi Sundkvist; Pontus Bilén; Quentin Flodén; [2023-11-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bérard och Helffer visar i artikeln A. Stern’s analysis of the nodal sets of some families of spherical harmonics revisited [BH] på existensen av sfäriska polynom med en känd mängd nodaldomäner, områden som omsluts av nodalkurvor. LÄS MER

 4. 4. Moralist eller konsument? En netnografisk narrativ studie kring hur personer med erfarenhet av att köpa sex problematiserar och rättfärdigar handlingarna på ett svenskt diskussionsforum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nina Artfors; Agnetha Andersson; [2023-11-03]
  Nyckelord :socialt arbete; köpa av sexuella tjänster; narrativ; stigmatisering; dominerande samhällsdiskurser; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Sverige var det första landet som fattade beslut om att det skulle vara olagligt att köpa sex men lagligt att sälja sex. Syftet var att minimera sårbarheten för de sårbara prostituerade, samt förebygga de negativa konsekvenserna som sexhandeln bidrar till genom att kunna ge köpare straffrättsliga påföljder. LÄS MER

 5. 5. VEDLEVANDE SKALBAGGAR I ANSLUTNING TILL IPS TYPOGRAPHUS L. I PRODUKTIONSSKOG OCH NATURSKOG

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Tekla Borgcrantz; [2023-10-30]
  Nyckelord :Ips typographus; vedlevande skalbaggar; produktiv skog; artdiversitet; avsatt skog;

  Sammanfattning : Granbarkborren (Ips typographus L.) har under de senaste decennierna orsakat stora förluster i virkesproduktion för svenska skogsägare. Till följd av torka och ökande global temperatur riskerar förlusterna att öka, då I. LÄS MER