Sökning: "on c d"

Visar resultat 1 - 5 av 555 uppsatser innehållade orden on c d.

 1. 1. Optimering av en framtida solcellsanläggning : En teknoekonomisk analys för Korskyrkan i Uppsala

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Monica Saavedra Granholm; Louise Åkerberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete planerades en solcellsanläggning av optimal storlek för Korskyrkan i Uppsala efter deras geografiska placering och elkonsumtion. Målet var att ge en oberoende lönsamhetsbedömning genom att jämföra en egen modellering i System Advisor Model (SAM) med offerter från två olika solcellsföretag. LÄS MER

 2. 2. A Multi-Level Perspective: Construction and Demolition Waste Management System : Case Study: Bengaluru

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Prashanth Ramakrishna; [2023]
  Nyckelord :Bengaluru; C D Waste Management; MLP Theory; Path Dependency;

  Sammanfattning : A significant proportion of construction and demolition (C&D) waste is encompassed within the broader category of global waste. The handling of C&D waste is subject to the influence of a tripartite of environmental, social, and economic factors. LÄS MER

 3. 3. Effects of mixed surfactant system on chemical and physical stability of human growth hormone

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Karnsinee Viriyayudhakorn; [2023]
  Nyckelord :human growth hormone; surfactant; refolding; protein stability; physical degradation; chemical degradation; pharmaceutical technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In protein formulation, addition of surfactants is commonly executed to enhance product stability and shelf-life. The reason is that surfactants can protect proteins against surface-induced aggregation. However, the interaction between surfactant and protein depends on the type of surfactant used. LÄS MER

 4. 4. Design av ångexplosionsreaktor : Utformning av ångexplosionsreaktor för laborativt bruk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Jonatan Nordlund; [2023]
  Nyckelord :Steam explosion; pretreatment; biomass; lignocellulose; laboratory use; Ångexplosion; förbehandling; ångbehandling; biomassa; lignocellulosa; laborativt bruk;

  Sammanfattning : Förbehandling av lignocellulosa genom ångexplosion är en förbehandling av biomassa som förändrar strukturen i fibrernas cellväggar. Vid förbehandlingen värms biomassa med mättad ånga under tryck till minst 140 ˚C, detta leder till att flyktiga ämnen avgår från biomassan. LÄS MER

 5. 5. Potentials and limitations of pantomime storytelling: An experimental study with intersemiotic translation.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kognitiv semiotik; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Barbora Dadlíková; [2023]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : When in need to tell stories we often find ourselves using not only our words but also accompanying gestures, as well as pictures. However, what if we were to use only gestures to narrate? Would the stories we tell be clear enough to understand? The thesis investigates the potentials and limitations of pantomime, which consists mostly of gesture, for storytelling. LÄS MER