Sökning: "on c d"

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade orden on c d.

 1. 1. La quête d’identité : hybridité culturelle dans six romans maghrébins

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fredrik Segerfeldt; [2021-09-09]
  Nyckelord :Identity; cultural hybridity; North Africa;

  Sammanfattning : La quête d’identité dans une situation d’hybridité culturelle provoquée par le colonialisme français est étudiée dans six romans maghrébins francophones de trois générations différentes : Le passé simple de Driss Chraïbi, Nedjma de Kateb Yacine, Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, Une année chez les Français de Fouad Laroui, Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud et Le pays des autres de Leïla Slimani. Notre problématique est de savoir quelles sont les différences entre les romans, liées aux quêtes identitaires. LÄS MER

 2. 2. In the Net : The Visual and Verbal Rhetoric of the Campaign “Operation Dolphin Bycatch” by Sea Shepherd France

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annika Wappelhorst; [2021]
  Nyckelord :Environmental Communication; Marine Conservation Campaign; Sea Shepherd; Multimodal Discourse Analysis; In-Depth Interviews; Biocentrism; SDG 14;

  Sammanfattning : The marine conservation organization Sea Shepherd is most known for its radical direct action, e. g., against whale poaching. This thesis examines the campaign “Operation Dolphin Bycatch,” coordinated by the French branch of the NGO, through discourse analysis and interviews with Sea Shepherd France (SSF) members. LÄS MER

 3. 3. LIVSCYKELKOSTNADSANALYS AV FÖRSLAG PÅ ENERGIEFFEKTIVISERINGAR - TVÅ FASTIGHETER BELÄGNA I UMEÅ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Wahlgren; [2021]
  Nyckelord :IDA ICE; energy; LCC; Livscykelkostnadsanalys; Energieffektivisering; Fastighet; BBR; Energideklaration; IDA ICE; Energi;

  Sammanfattning : This report is a degree project carried out at Rejles AB on behalf of a local real estate company in Umeå, Sweden. The real estate company bought two properties with a total of 95 rental apartments from another company in 2018. LÄS MER

 4. 4. Tryggheten som stressar - stress och stresshantering bland unga vuxna - tidigare ensamkommande barn med rötter i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Zobin Abdullah; Hussein Jafari; [2021]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee minors; stress; stress management; family; oral interaction; Ensamkommande; stress; stresshantering; familj; språklig interaktion;

  Sammanfattning : Individer som kommit till Sverige som ensamkommande barn möter olika svårigheter. I tidigare forskningsansatser har fokus lagts på ensamkommandes tidigare erfarenhet av våld och krig samt betydelsen av socialt stöd. LÄS MER

 5. 5. Competition & R&D Subsidies: New Perspectives on the Public-Private Nexus

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jacob Sjöberg; Carl Nordahl; [2021]
  Nyckelord :Research and Development; Subsidies; Policy Evaluation; Competition; Generalized Methods of Moments Estimator;

  Sammanfattning : Using a dynamic panel model, this paper empirically examines the effect of public R&D subsides on privately funded R&D in a new light. By synthesizing the theories on public R&D support with those on the relationship between R&D and market structure, we explore to what extent R&D expenditures may depend on public funding in a non-linear, concave fashion with respect to product market competition. LÄS MER