Sökning: "on c d"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden on c d.

 1. 1. Sköldlöss i orkidéodling : biologi, skadebild, förekomst och bekämpningsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oscar Björn; [2018]
  Nyckelord :orkidéer; sköldlöss; diaspis; coccus; pseudococcus; planococcus; diaspididae; pseudococcidae; coccidae; coccoidea;

  Sammanfattning : Sköldlöss kan angripa en lång rad kulturer, däribland familjen Orchidaceae, orkidéerna. Denna består av 25 000 arter och står för omkring 10% av de blommande växterna. Samtliga orkidéarter riskerar att bli eller är utrotningshotade. LÄS MER

 2. 2. Twitter based sentiment effect on stock market returns

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Agne Macijauskaite; Laurynas Ruzgas; [2018]
  Nyckelord :sentiment; Twitter; S P 500; returns; stock market;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the effect of Twitter based sentiment on stock market returns. We use a uniquely large dataset of 95 million tweets concerning the 102 biggest US companies, S&P 500 index and other market keywords for the year 2017. LÄS MER

 3. 3. Värmeöverföring mellan två zoner i en bubblande fluidiserad bädd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Christian Stigsson; [2018]
  Nyckelord :Heat transfer; fluidized beds; multi-staging; Eulerian-Eulerian two-fluid; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this Master's thesis, the heat transfer between two zones in a bubbling fluidized bed and the resultant temperature field were examined using a laminar Eulerian-Eulerian two-fluid model in computational fluid dynamics. The purpose was to estimate the thermal potential to multi-stage a combined heat and power boiler by integration therein of a communicating gasification reactor, which utilizes heat from the combustion, and to analyze how different construction parameters influence the homogeneity of the gas temperature field. LÄS MER

 4. 4. A Short Walk on Wall Street - Does Short Selling Exposure Improve M&A Quality?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Julius Lühr; Daniel Schmidt; [2018]
  Nyckelord :Short Selling; Mergers Acquisitions; Corporate Governance; Regulation SHO; Governance by Trade;

  Sammanfattning : We examine whether short sellers are a source of effective corporate governance in the context of M&A. Using a sample of 9,386 U.S. mergers & acquisitions from 2002 to 2016, we find that acquirers subject to more short interest experience significantly higher announcement period abnormal stock returns. LÄS MER

 5. 5. Coastal erosion in the region of Thu Bon River mouth, Vietnam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Eric Asplund; Hanna Malmström; [2018]
  Nyckelord :Coastal erosion; Cua Dai Beach; longshore sediment transport; EBED; Cascade; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Coastal erosion has increased worldwide during the last decades, mostly due to human activities. Vietnam is not spared, where many places within the country suffer from beach erosion. This report focuses on the region around Thu Bon river mouth in the central part of Vietnam. LÄS MER