Sökning: "on c d"

Visar resultat 21 - 25 av 422 uppsatser innehållade orden on c d.

 1. 21. Språkutvecklande arbete i den flerspråkiga förskolan : En fenomenografiskt inspirerad intervjustudie om villkor för andraspråksinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Josefina Lindeståhl; [2019]
  Nyckelord :multilingualism; preschool; special education; language development; Swedish as a second language; flerspråkighet; förskola; specialpedagog; språkutvecklande arbetssätt; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Studien utgör en analys och jämförelse mellan förskolechefers, specialpedagogers och förskollärares uppfattningar om vilka faktorer för ett språkutvecklande arbetssätt som är framgångsrika i den flerspråkiga förskolan. Ett särskilt fokus har lagts på didaktisk tillämpning av språkutvecklande arbetssätt. LÄS MER

 2. 22. The Use of Industrial Performance Measurements : A Case Study of a Manufacturing Organization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linnéa Björkman; [2019]
  Nyckelord :Performance Measurements; Manufacturing Organization; Measures; Communication; Design Criteria; D.C list; Follow-Up; Nyckeltal; Designparametrar; Tillverkningsindustri; Kommunikation; Ny Lista; Följa upp;

  Sammanfattning : Performance measurements are used as evaluation tools in manufacturing organizations. The use of performance measurements should provide useful information regarding organizational performance. A challenge for manufacturing organizations is to translate the performance in an organization to quantifiable measures. LÄS MER

 3. 23. Konstmuseers arbete med digitalisering av sina samlingar : En semiotisk analys

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nina Rinaldo; [2019]
  Nyckelord :Digitization; Art Museum; Collections; Websites; New media; Digital humanities; Actor-Network Theory ANT; Semiotic image analysis.; Digitalisering; Konstmuseum; Samlingar; Webbsidor; New media; Digital humanities; Aktör- nätverksteorin ANT; Semiotisk bildanalys.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how six different art museums are working on digitizing their collections, and how they are made available to the public. To answer the purpose, three research questions were formulated; how the museums work with digitization, what is digitized and which programs and guidelines are used, and how the digitized material is made available to the public on the websites. LÄS MER

 4. 24. Naïve listeners’ perceptual learning of Chinese tones: The influence of L1 background in prosody and the effect of an auditory-image (AI) training paradigm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Lili Wen; [2019]
  Nyckelord :Tone perception; Tone acquisition; Mandarin 声调感知; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The present perceptual learning study was conducted in an attempt to investigate to which extent naïve listeners’ L1 prosodic background affected their learning performance of a lexical tone language and whether an auditory-image (AI) training paradigm curtailed the online-learning process of lexical tones. Thirty-three Mandarin-naïve Swedish-native listeners (NS listeners) and 33 Mandarin-naïve English-native listeners (NE listeners) participated in a behaviour experiment designed to answer the question of whether native listeners of a pitch accent language (NS listeners) had an advantage over native listeners of a non-tonal non-pitch-accent language (NE listeners) in learning to perceive tones in Mandarin Chinese (MC). LÄS MER

 5. 25. Plant functional diversity across a spatial climate gradient in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Nina Lončarević; [2019]
  Nyckelord :landscape ecology; plant functional ecology;

  Sammanfattning : Introduction. Climate is a well-known and well-studied abiotic driver of the natural world working through e.g. physiological alterations in species, changes in species’ ranges and growing season, reduction in growth or causing mortality. LÄS MER