Sökning: "on c d"

Visar resultat 21 - 25 av 394 uppsatser innehållade orden on c d.

 1. 21. L’acquisition du langage chez l’enfant : le pouvoir de lalittérature enfantine sur la stimulation du langage chezl’enfant : Etude des textes des livres « Petit Ours Brun »

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Nell Pawlowski; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Le simple fait de lire le texte d’un livre pour enfant permet -il à ce dernier de développer son langage ? C’est la question que nous nous sommes posée dans ce mémoire. Notre but est d’analyser les textes des livres de Petit Ours Brun, héros favori des petits enfants et d’observer s’il existe une répétition significative de certains termes comme ceux de « Petit Ours Brun », personnage principal, mais aussi des termes contenus dans les titres de ces livres. LÄS MER

 2. 22. Politik - vad är det? : Gymnasielevers uppfattningar om politik, politiskt deltagande och politikundervisning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Magnus Annerhäll; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The education of politics is a central part in the subject of Social studies. It's an additionally part of the overall mission to prepare the students for an active political participation in the society. LÄS MER

 3. 23. Expert perceptions on renewable energy implementation in ASEAN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nathalie Zauels; Oana Maries; [2018]
  Nyckelord :Sustainability development; Renewable energy; cross-sector collaboration;

  Sammanfattning : The world today is built on energy. Every process, whether industrial or civil, from the moment one awakes in the morning all throughout the day and into the late night, is fuelled by energy. There is an energy consumption going on twentyfour hours, every day of the year (IEA, 2017). LÄS MER

 4. 24. Interaktionen mellan användare och spelkaraktär : Användarens val, identifiering, reproducering och stereotypa normer i Tekken 7

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Elsa Kassman; Linn Sjölund; [2018]
  Nyckelord :Tekken; console game; feminine; masculine; avatar; character; feminism; gender; identification; user; Tekken; konsolspel; feminint; maskulint; avatar; karaktär; feminism; genus; identifiering; användare;

  Sammanfattning : In this essay, we have unpacked four different levels (the role of women as: a) a part of game history, b) design process, c) characters of the game and d) users) to get a better understanding of the users choice of characters in the popular fighting game Tekken 7.   We have examined the role of women as part of the game’s history and design-process to gain a deeper understanding into the background of the game’s designing process. LÄS MER

 5. 25. Lärares ledarskap

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Åsa Fouganthine; [2018]
  Nyckelord :teachers`leadership; leadership in the classroom; teachers professional learning; Lärares ledarskap; ledarskap i klassrummet; lärares kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Studien baseras på följande frågor för undersökning: Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och höga förväntningar? Vilka samband finns mellan lektionsstruktur och positiva relationer med eleverna? Vilka samband finns mellan lektionsstruktur kompetensutveckling? Vilka samband finns mellan höga förväntningar och kompetensutveckling? Vilka köns-erfarenhets- och kompetensskillnader finns i relation till a) struktur b) höga förväntningar c) positiva relationer d) kompetensutveckling? Den teoretiska delen identifierar fyra fokuskategorier vilka definierar framgångsrika ledargärningar hos lärare. Den empiriska delen genomfördes i en liten kommun i Sverige och innehöll en enkät där lärare skattar sig kring sitt ledarskap i fyra fokuskategorier. LÄS MER