Sökning: "public space"

Visar resultat 1 - 5 av 1923 uppsatser innehållade orden public space.

 1. 1. Grätzltransformation - Implementing the Superblock 2.0

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Katharina Deisting; [2022]
  Nyckelord :Superblock HumanScale Transformation TacticalUrbanism Climateadaptation ; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) report published in 2021 shows that global warming and its consequences progress at a rapid rate. (Masson-Delmotte, V. et al. 2021, p. LÄS MER

 2. 2. Nollis Boländerna : en kartläggning av den ceremoniella externhandelsplatsen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Albin Larsson; [2022]
  Nyckelord :Learning from Las Vegas; The Strip; Nolli; Figur-mark-karta; ceremoniellt utrymme; externhandel; Boländerna;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att nå en större förståelse kring Venturis, Scott Browns och Izenours kartläggning av Las Vegas, i boken Learning from Las Vegas, och vad deras kartläggningsmetod kan berätta om Uppsala-stadsdelen Boländerna. Uppsatsen utforskar specifikt kartan Nollis Las Vegas som teoretisk metod. LÄS MER

 3. 3. Konst som förenar : Ett sätt att förändra världen?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Göth Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Participatory art; socially engaged art; vulnerability; spectator; plurality; aesthetic; resilience; JR; The Resilience of Ukraine; Hannah Arendt; ”thought-thing”; ”thought-train”; appearances; public space; hermeneutic; pre-understanding; analysis; collective; Deltagarbaserad konst; sårbarhet; betraktare; pluralism; estetik; återhämtning; JR; The Resilience of Ukraine; Hannah Arendt; tanketing; tanketåg; framträdande; offentliga rummet; hermeneutik; förförståelse; analys; kollektiva processer;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate participatory art with focus on socially engaged art. The study is based on  Hannah Arendt’s theories of plurality, the public space and the work of art as a ”thought-thing” where the sensory experiences are central. LÄS MER

 4. 4. The role of policy frameworks on strengthening intermediaries in the "New Space" market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Anastasios Mastroanastasiou; [2022]
  Nyckelord :New Space; Entrepreneurship; Mission-oriented-policies; Public-Private-Partnerships; Intermediaries;

  Sammanfattning : The space industry belongs to one of the most innovative industries and has provided us with great technologies that are used in our daily lives. The past decade the space industry has undergone a significant decrease in launching costs because of the reusability of the launching capabilities. LÄS MER

 5. 5. Meeting point - Kvicksund

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Tystrand; [2022]
  Nyckelord :Kvicksund; Eskilstuna; elderly; preschool; courtyard; one story building;

  Sammanfattning : Kvicksund is located in north west Eskilstuna and is an area with very unique conditions. It's an area that is both divided by the lake Mälaren but also by two municipalities: Västerås in the north and Eskilstuna in the south. In this area you are surrounded by nature while still having access to communications such as trains. LÄS MER