Sökning: "Diva"

Visar resultat 1 - 5 av 289951 uppsatser innehållade ordet Diva.

 1. 1. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
  Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Neid und Not : Eine Studie über Gewalt in den ältesten Grimms Märchen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Daniel Winkler; [2022]
  Nyckelord :Neid; Missgunst; Not; Konkurrenz; Grimm;

  Sammanfattning : Abstract  Envy and need: A study of violence in the oldest Grimm tales This essay analyzes the violence and power descriptions in three different fairytales of Kinder- und Hausmärchen by the Grimm brothers. The analyzed fairytales are Hansel and Gretel, Cinderella and Snow White. LÄS MER

 3. 3. 2 - meter en liten älg eller fem spettekakor : En komparativ studie av Region Norrbottens samt Region Skånes kriskommunikation på Facebook under covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marie Åström; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; social media; health communication; crisis communication; Facebook;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and compare how two county councils in Sweden communicated on Facebook during the ongoing covid-19 pandemic. During the covid-19 pandemic the public needed fast and credible information to manage the crisis. LÄS MER

 4. 4. COVID-19, upplevd oro ochmyndighetsförtroende: : En kvantitativ studie bland unga vuxna 18-25 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Shin Edman; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; GOVERNMENT TRUST; RISK COMMUNICATION; WORRY; YOUNG ADULTS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga vuxna är en målgrupp som inte främst tillhör en riskgrupp för allvarliga konsekvenser av COVID-19 gällande sjuklighet och dödlighet. Den globala pandemin kan ha fler konsekvenser på hälsan, där unga vuxna kan ses som en sårbar grupp. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars preventiva påverkan på barns brottslighet. : En undersökning om hur föräldrar påverkar barnets utveckling av brottsligt beteenden

  M1-uppsats, Malmö universitet/Enheten för polisiärt arbete

  Författare :Hasan Hindawi; Axel Jönsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER