Sökning: "Diva"

Visar resultat 1 - 5 av 315652 uppsatser innehållade ordet Diva.

 1. 1. Viljan att stanna på arbetsplatsen : En kvantitativ studie om de sociala relationernas betydelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ebba Rylander; Jennifer Miss; [2023]
  Nyckelord :Social relations; Employees; Workplace; Organizational management; Management; Sociala relationer; Arbetstagare; Arbetsplats; Organisationsledning; Ledning;

  Sammanfattning : This is a quantitative study examining the importance of social relations for organizations. The aim of the study is to examine the social relationships between management and employees, but also between co-workers, to see which has the greatest impact in terms of staying in the organization. LÄS MER

 2. 2. Teknikundervisningens bild av internet som system : Tematisk analys av läromedel för gymnasiekursen Teknik 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Magnus Hagström; [2023]
  Nyckelord :internet; teaching technology; technology didactics; technological literacy; textbook analysis; curriculum emphasis; educational focus; systems language; companion meanings.; internet; teknikundervisning; teknikdidaktik; läromedelsanalys; bildningsemfaser; bildningsfokus; systemspråk; följemeningar.;

  Sammanfattning : Teknik är nära sammanflätad med människan och internet med sin kraftfulla infrastruktur påverkar oss dagligen. Trots detta reflekterar vi sällan över det och beskriver systemet vagt och med grova förenklingar. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av följsamhet till rehabilitering efter total höftplastik i dagkirurgi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alice Eck; Pontus Ernestål; [2023]
  Nyckelord :behavioral medicine; physiotherapy; total hip arthroplasty; social cognitive theory; fast-track; beteendemedicin; fysioterapi; höftledsoperation; socialkognitiv teori; fast-track;

  Sammanfattning : Bakgrund: Total höftplastik är en operation där en protes ersätter höftleden. Ingreppet genomförs alltmer i dagkirurgi. Rehabiliteringen sker i hemmet med uppföljningsbesök av fysioterapeut. Följsamhet till rehabilitering är viktigt för att återfå funktion. LÄS MER

 4. 4. The Internet of Things: Addressing the risks of smart homes : An analysis of Internet of Things-based smart homes from a security standpoint

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Marius Seffer; [2023]
  Nyckelord :ethical hacking; Internet of Things; security; smart home; threat modeling; economy; etisk hackning; Internet of Things; säkerhet; smarta hem; hotmodellering; ekonomi;

  Sammanfattning : The security aspects of the Internet of Things (IoT) have become increasingly important as the number of connected devices continues to grow. This study presents a thorough analysis of the IoT security issues that exist, with an emphasis on smarthome devices. LÄS MER

 5. 5. Det förebyggande arbetet mot trycksår inom samtliga delar av sjukvården : En litteraturstudie om sjuksköterskors ansvar och evidensbaserade preventionsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Ida Kvilten; [2023]
  Nyckelord :Trycksår; trycksårsprevention; prevention; sjuksköterska; evidens; lidande; förebyggande; hjälpmedel; vändschema; hygien; nutrition;

  Sammanfattning : Background: Pressure ulcers are a global problem with major consequences. The prevalence is high in all branches of healthcare, despite the fact that the ulcers are preventable. LÄS MER