Sökning: "3:12"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet 3:12.

 1. 1. Att överlåta ett fåmansföretag till nästa generation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Märta Willner; [2019-05-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under våren 2017 lade regeringen fram en lagrådsremiss i syfte att underlätta generationsskiften i fåmansbolag. Bakgrunden till förslaget var att förutsättningarna vid generationsskiften är sämre än vid externa ägarskiften. Förslaget röstades inte igenom under 2017 men ämnet är fortfarande på tapeten. LÄS MER

 2. 2. 3:12-reglernas inverkan på generationsskiften : En analys av regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhetvid ett ägarskifte till närstående

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marcus Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Generationsskiften; ägarskifte; 3:12; 3:12-reglerna; neutralitet; neutralitetsprincipen; skattelagstiftning; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; SOU 2016:75; prop. 2018 19:54;

  Sammanfattning : Neutralitetsprincipen är en av de mest grundläggande byggstenarna inom den svenska skattelagstiftningen. Att enskildas handlingsalternativ inte skall styras av skatteutfallet var ett av de huvudsakliga ändamålen, tillsammans med grundidén om att motverka inkomstomvandling, vid genomförandet av århundradets skattereform i början på 1990-talet. LÄS MER

 3. 3. Varför sjönk stödet för feministiskt initiativ i riksdagsvalet 2018? : En studie av feministiskt initiativs väljare 2014–2018

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Paula Savina; [2019]
  Nyckelord :Feministiskt Initiativ; FI; väljare; politisk psykologi; personliga värderingar; politisk kontext; partiutveckling; partikonkurrens; riksdagsvalet 2014; riksdagsvalet 2018; intervju;

  Sammanfattning : Forskningen om nya partier har främst fokuserat på partier som lyckats ta sig in i riksdagen. Denna uppsats kommer därför att fokusera på Feministiskt Initiativ (FI), ett parti som varit nära att komma in i riksdagen. I riksdagsvalet 2014 fick partiet 3,12 % av rösterna. I nästkommande riksdagsval fick de endast 0,46 %. LÄS MER

 4. 4. ”I mammas huvud är det nu bara svart och regnigt"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Livaja; [2019]
  Nyckelord :avvikelse; barnlitteratur; normalitet; psykisk ohälsa; socialt arbete; stigma;

  Sammanfattning : Inom vårt samhälle är stigmatisering av psykisk ohälsa stark och ämnet har länge sett som tabubelagt. Det har i sin tur gjort att en tystnad och en brist på kunskap av ämnet uppstått vilket kan skapa problem att samtala med barn om psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Högre avkastning genom 3:12-reglerna : En kvalitativ studie om hur förutsättningarna till inkomstomvandling skiljer sig mellan fåmansföretag och hur syftet med reglerna efterlevs

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Axel Kennestig; Niklas Sjöström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering Syftet med uppsatsen är att studera hur förutsättningarna till inkomstomvandling skiljer sig mellan fåmansföretag. Vidare är syftet att studera hur statens syfte med 3:12-reglerna efterlevs. LÄS MER