Sökning: "3:12-reglerna"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet 3:12-reglerna.

 1. 1. Utomståenderegeln och begreppet samma eller likartad verksamhet – Hur rättsläget ändras i ljuset av HFD 2023 ref. 11.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Grimhusen; [2023]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretagsreglerna; fåmansföretag; 3:12-reglerna; utomståenderegeln; samma eller likartad verksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska fåmansföretagsreglerna infördes för att förhindra att upparbetade arbetsinkomster i ett företag tas ut till lägre beskattning genom utdelning eller kapitalvinst. Bestämmelserna återfinns i 56–57 kap. LÄS MER

 2. 2. Utomståenderegeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lucas Eliasson; Ruken Kizil; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utomståenderegeln är en undantagsregel till de ordinarie 3:12-reglerna och har genomgått några enstaka förändringar sedan introduktionen år 1991. Den första förändringen avsåg karenstiden som gick från tio till fem år under 1997. År 2001 omfattade reglerna både det direkta och indirekta ägandet. LÄS MER

 3. 3. Neutraliteten i 3:12 reglerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Samuel Gebrezghiabier; Rasmus Lundstedt; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 1990 the biggest tax reform took place in Sweden, and we went from a uniform tax system and converted to a dual model for taxation. This meant that different incomes are going to get treated differently depending on what type of category the income is attributed to. LÄS MER

 4. 4. 3:12-reglerna : En utredning om ändamålen bakom regelverket samt en analys om ändamålen uppfylls

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Annie Einarsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att skapa prejudikat eller rätt? - En analys av den praxisstyrda tolkningen av fåmansföretagsreglerna för när överföring och förvaltning av kapital anses vara samma eller likartad verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Hickery; [2023]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden, there is a large number of close companies, and the taxation of shareholders' shares in these companies varies depending on whether the shares are considered qualified or non-qualified. The qualification criteria and exceptions for these are outlined in the so-called 3:12-rules. LÄS MER