Sökning: "tiden"

Visar resultat 1 - 5 av 10724 uppsatser innehållade ordet tiden.

 1. 1. Hållbar Utveckling inom Modebranschen - En studie om modebranschens förbättringsmöjligheter angående hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Holmén; Filip Simic; [2024-02-12]
  Nyckelord :Cirkulär Fashion; Greenwashing; Brand Community; Hållbar Utveckling; Grassroot Movement;

  Sammanfattning : Inledning: Modebranschen har en gång i tiden betraktats som att vara hållbar då det exempelvis producerades plagg i små kvantiteter. Chinnaduraim (2023) konstaterar att modeindustrin har gjort betydande framsteg inom hållbart mode, men hon påpekar att det återstår mycket arbete. LÄS MER

 2. 2. Det är du att stå i regn hela tiden. Ett fenomenologiskt perspektiv på subjektet i Katarina Frostensons poesi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Arvid Bergström; [2024-02-06]
  Nyckelord :Poesi; Katarina Frostenson; Flodtid; Fenomenologi;

  Sammanfattning : This essay examines the speaking subject in Katarina Frostenson’s poetry through a phenomenological perspective. The study is focused on how the subject appears, the relation between the subject’s inner world and the outside world, and the relation between the speaking subject and language. LÄS MER

 3. 3. Kliniska riktlinjer gällande handläggning av urinretention postpartum - en granskning baserad på kvalitetsgranskningsinstrumentet AGREE II

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Ebba Sandström; Fanny Viktorsson Dahlberg; [2024-02-02]
  Nyckelord :AGREE II; urinretention postpartum; jämlik vård; kliniska riktlinjer; kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En vanlig komplikation relaterat till graviditet och förlossning är urinretention. Denna komplikation är övergående hos majoriteten av de som drabbats men är trots detta en vanligt förekommande orsak till vårdskada som kan orsakas av bristande riktlinjer. LÄS MER

 4. 4. HUD-MOT-HUD FÖR ATT FRÄMJA AMNING. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Green; Ann-Kristin Karlsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Amning; fullgången; hud-mot-hud; kängurumetoden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fler grundutbildade sjuksköterskor jobbar på barnbördsavdelningar (BBavdelningar) på grund av bristen på barnmorskor. Sjuksköterskor har en skyldighet att arbeta evidensbaserat. Hud-mot-hud metoden vid amning har blivit ett mer välkänt och välanvänt tillvägagångsätt. LÄS MER

 5. 5. FÖRSTA TIDEN SOM NYEXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA. EN LITTERATURÖVERSIKT

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Dahllöf; Alice Höglund; [2024-01-26]
  Nyckelord :Benner; Från Novis till Expert; kliniskt basår; transitionsprogram; nyexaminerade sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara sjuksköterska innebär ett stort ansvar. Som sjuksköterska ska man besitta många kunskaper och ansvara för den egna kompetensutvecklingen. LÄS MER