Sökning: "Utvecklingspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Utvecklingspsykologi.

 1. 1. ”Ja, man kan skylla på dem för det händer så mycket runt dem ändå” : En studie om hur förskollärare bemöter barn som utför kränkande handlingar i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zena Assali; Marija Vujkovic; [2021]
  Nyckelord :Developmental psychology; pre-school; socio-economic background; sociocultural perspective; aggressive behaviour; phenomenology; Utvecklingspsykologi; förskoleklass; socioekonomisk bakgrund; sociokulturellt perspektiv; aggressivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers face children who they perceive as children with behavioral problems and how they act in the daily work to prevent and counter violations. The study aims to observe how preschool teachers deal with children who they experience as having behavioral problems in the form of aggression. LÄS MER

 2. 2. Elevers uppfattning om religionsundervisningen och dess religiösa påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Ala Mirza; [2021]
  Nyckelord :Identitetsbegreppet; utvecklingspsykologi; styrdokument; religionsdidaktik; högstadiet; religionsundervisning; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om och hur skolans religionsundervisning påverkar elevers tro utifrån elevers perspektiv. Elever från högstadiet i flera klasser intervjuas om deras upplevelser, i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. Att förstå ungdomsbrottslighet med individen i fokus : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Badali; [2021]
  Nyckelord :juvenile delinquency; psychosocial risk factors; family; peer pressure; absenteeism; ADHD; ungdomsbrottslighet; psykosociala riskfaktorer; familj; grupptryck; skolfrånvaro; ADHD; psykiska bekymmer; uppfostran; relationen mellan förälder och barn; utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom en litteraturstudie undersöka psykosociala riskfaktorer till ungdomsbrottslighet. Riskfaktorer som undersöks är individuella attribut, familjeförhållanden, individens egna psykiska förutsättningar, betydelsen av skolgång samt vänner och grupptillhörighet. LÄS MER

 4. 4. Musiklärarstudenters syn på övningsundervisning i gitarr : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Adrian Bernhardson; [2021]
  Nyckelord :Gitarr; instrumentalundervisning; musikundervisning; musiklärarstudenter;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie har varit att undersöka musiklärarstudenters erfarenheter och upplevelser av övningsundervisning i gitarr. Studien utgick från frågeställningarna: Hur har lärarstudenterna upplevt sina erfarenheter av praktiserande kursmoment i instrumentalundervisning för gitarr och hur har detta påverkat det personliga didaktiska tänkandet? och Hur har de upplevt elevernas behov och förutsättningar att förstå och motiveras av undervisningen?. LÄS MER

 5. 5. Musisk lek med Musiklek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joel Johansson; [2020]
  Nyckelord :barnsång; lek; barnkör; fantasi; musisk; musiklek; interaktionsanalys; delaktighet; förmedlingspedagogik; progressiv pedagogik.;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte varit att undersöka musisk pedagogik i förhållande till traditionell förmedlingspedagogik. De pedagogiska försöken har ägt rum hos 4 olika barnkörer med åldrarna 5-8 år vid 2 tillfällen vardera, där barnen fått bekanta sig med nyskrivet material. LÄS MER