Sökning: "psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7026 uppsatser innehållade ordet psykologi.

 1. 1. Sociala medier, stress, coping och könsskillnader. : En kvantitativ studie om sambanden mellan användning av sociala medier och stress, coping och kön.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Jern; Jessica Svensson Mikkonen; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; stress; copingstrategier; könstillhörighet;

  Sammanfattning : Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste decenniet, vilket är anmärkningsvärt och väcker frågor som “vad har sociala medier för inverkan på oss?”. Utökad kunskap kring problematisk användning och dess eventuella hälsoeffekter är högst relevant. LÄS MER

 2. 2. Budstridens asymmetriska informationsflöden: : om informationsgivning på aktiemarknaden vid offentliga uppköpserbjudanden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lovisa Resebo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Det finns inga religiösa barn” : Medias syn på strikt religiösa familjer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Angelica Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den svenska idyllen vs hotet utifrån : En kritisk diskursanalys av medias framställning av gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Emmelie Brolund; Lina Brolund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rektorers upplevelse av Positivt Psykologiskt Kapital (PsyCap) i sitt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ann-Sofie Ellefors; Rosita Nyman; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; Positiv psykologi; Positivt psykologiskt kapital; PsyCap; rektor; rektorskap; skolledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att öka förståelsen för rektorers upplevelse av positiv psykologi och PsyCap i sitt ledarskap. Forskaren Luthans valde ut de fyra PsyCap-begreppen Hope, Efficacy, Resilience och Optimism (H.E.R. LÄS MER