Sökning: "psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6739 uppsatser innehållade ordet psykologi.

 1. 1. Prestation - En undersökning av begreppet prestation i skådespelarens repetitionsprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Adel Darwish; [2020-05-27]
  Nyckelord :Prestation; skådespeleri; skådespelarens repetitionsprocess; prestationsångest; prestationsförmåga; Compassionfokuserad terapi; Pontus Waström; Sofia Viotti; Pontus Waström; Josefin neldén; Magnus Roosman; Marie Richardson;

  Sammanfattning : Jag heter Adel Darwish och jag är skådespelare. I denna prodcast undersöker jag begreppet ’’Prestation’’ i skådespelarens repetitionsproccess. Jag försöker ta reda på hur man kan ha kapacitet att prestera när det finns starka motstånd i skådespelarens liv och hur man går ifrån prestationsångest till prestationsförmåga. LÄS MER

 2. 2. Giltiggörande - att göra barns upplevelser verkliga : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares erfarenheter av att bemöta barns upplevelser av våld.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ian Conners; Linn Rosén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. SKOLAN SOM PLATS FÖR SOCIALT ARBETE : Skolkuratorers psykosociala arbete för att främja elevers hälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elin Stein; Anna-Lena Söderström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Är självskattad personlighet relaterad till deskriptiva och injunktiva normer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kevin Ekstrand Odd; Dorina Puka; [2020]
  Nyckelord :Five factor theory; OCEAN; Openness; Conscientiousness; Extraversion; Agreeableness; Neuroticism; Theory of planned behaviour; Norms; Injunctive norms; Descriptive norms; Social cognitive theories; Social learning theories; IPIP; Self-efficacy; Social identity theories; Reciprocal Determinism; Identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study had the aim to approach the question of how the different traits in OCEAN get affected by norms more specifically normative belief, motivation to comply and identification with the referent as described in the Theory of Planned Behaviour. The method of choice was a digital survey, constructed as a modified IPIP, which was divided by self-estimation, descriptive normative belief, injunctive normative belief and motivation to comply as well as identification with the referent for each personality factor in OCEAN. LÄS MER

 5. 5. Förmånsbeskattning, enligt schablon eller utan pardon? : - Förmånsbeskattning av fritidsegendom med dispositionsrätt i fåmansaktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jesper Augustsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER