Sökning: "psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 8446 uppsatser innehållade ordet psykologi.

 1. 1. Hormoner, emotioner och reaktioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Matilda Hestner; Jessica Sabel; [2023-11-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning. Orala hormonella preventivmedel är det mest frekvent använda preventivmedlet hos unga kvinnor i Sverige. Det finns dock bristande kunskap kring olika psykiska biverkningar som kan medfölja vid användning. LÄS MER

 2. 2. Investerares perspektiv: Att använda ChatGPT för att minska bias i investeringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Caesar; Anton Hofling; [2023-08-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera och beskriva investerares medvetenhet kring de olika bias som de kan påverkas av under en investeringsprocess. Vi vill också få en investerares perspektiv på hur ChatGPT kan användas för att öka förståelsen över dessa bias och på detta sätt minska de vanligaste bias som idag går att analysera från investerare. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan förväntad lycka och hypotetiska lotterivinster i olika valutor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristian Andersson; [2023-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka gränsvillkoren för den U-formade relationen mellan hypotetiska lotterivinster och förväntad lycka som påvisats i tidigare forskning. I en experimentell studie undersöktes i vilken grad vuxna svenskar skulle uppleva lycka om de vann pengar i ett hypotetiskt lotteri. LÄS MER

 4. 4. Kan du vara mer dig själv? En skådespelares undersökande av begreppet ”att vara sig själv” som metod i det sceniska gestaltningsarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lovisa Perman; [2023-05-30]
  Nyckelord :Skådespeleri; skådespelarteknik; skådespelarmetod; skådespelarverktyg; psykofysik; karaktärsarbete; tillit; närvaro; hängivelse; uppriktighet; avspänning;

  Sammanfattning : Kan du vara mer dig själv? Vad innebär den instruktionen för en skådespelare i det gestaltande arbetet? Utifrån ett skådespelarperspektiv utreds och definieras begreppet ”att vara sig själv”, vilka tillvägagångssätt finns och vilka fördelar och nackdelar står att vinna? Undersökandet utgår ifrån praktiskt arbete med föreställningen De försvunna barnens skog på Teater Halland samt diskussion med delar ur ensemblen. Vidare används skådespelarteoretisk litteratur och intervjuer med experter inom skådespeleri, pedagogik, psykologi samt yoga. LÄS MER

 5. 5. Computer self-efficacy och dess effekt på stress och arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jesper Liljegren; [2023-04-27]
  Nyckelord :computer self-efficacy; CSE; stress; arbetsmotivation; könsskillnader;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att undersöka om computer self-efficacy (CSE) relaterar till stress och arbetsmotivation. Ett sekundärt syfte var att undersöka om det finns eventuella könsskillnader i relation till huvudsyftet. I studien deltog 79 personer (46 kvinnor och 33 män) som antingen arbetade eller studerade på eftergymnasial nivå. LÄS MER