Sökning: "psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7321 uppsatser innehållade ordet psykologi.

 1. 1. Frigör den outnyttjade potentialen! – en kvalitativ studie om möjligheterna att etablera ett kollaborativt forskningsfält mellan neurovetenskap, psykologi och pedagogik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anders Lidvall; Henrik von Mentzer; [2021-07-06]
  Nyckelord :Pedagogisk neurovetenskap; educational neuroscience; tvärvetenskapligt samarbete; lärande; undervisning; kognitionsvetenskap; forskningsfält; pedagogik; psykologi; neurovetenskap.;

  Sammanfattning : According to Swedish school authorities and the Education Act all education should be basedon science and proven experience (Skolverket, 2020). Scientific based means that knowledgefrom scientific studies should be a starting point when schools plan, conduct and evaluate theiroperations. LÄS MER

 2. 2. “Isn’t that something you just know?” Young Men’s Descriptions of Intimacy within Same-Gender Friendships

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :John Kivilompolo Lindgren; Pauline Majkgård Perslow; [2021]
  Nyckelord :analysis; same-gender friendships; emerging adulthood; men; intimacy;

  Sammanfattning : Prior research suggests a gender difference in friendship intimacy where men repeatedly report less intimacy. While several studies have identified a gender difference, others have raised alternative possibilities to explain the gender difference, such as measurement error, or that men’s friendships function differently from women’s friendships. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier, stress, coping och könsskillnader. : En kvantitativ studie om sambanden mellan användning av sociala medier och stress, coping och kön.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Jern; Jessica Svensson Mikkonen; [2021]
  Nyckelord :Sociala medier; stress; copingstrategier; könstillhörighet;

  Sammanfattning : Den dagliga användningen av sociala medier har mer än fördubblats under de senaste decenniet, vilket är anmärkningsvärt och väcker frågor som “vad har sociala medier för inverkan på oss?”. Utökad kunskap kring problematisk användning och dess eventuella hälsoeffekter är högst relevant. LÄS MER

 4. 4. Budstridens asymmetriska informationsflöden: : om informationsgivning på aktiemarknaden vid offentliga uppköpserbjudanden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lovisa Resebo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Det finns inga religiösa barn” : Medias syn på strikt religiösa familjer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Angelica Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER