Sökning: "psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 5370 uppsatser innehållade ordet psykologi.

 1. 1. Perceived Psychosocial Work Environment and Support among Employed Adults with Autism Spectrum Disorder: A Cross-sectional Survey Study in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Benjamin Kállai; [2018]
  Nyckelord :autism spectrum disorder; work environment; neurodiversity; job satisfaction; life satisfaction; stress; COPSOQ II; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based on previous research regarding employment among individuals with autism spectrum disorder (ASD) and the clinical description of ASD, this study focused on ten work environment factors: emotional demands, variation of work, predictability, role clarity, leadership, social support from colleagues and supervisor, social community, inclusivity, and using strengths. These work environment factors were assessed from the perspective of employed adults with ASD as well as psychologists providing employment support at the Swedish Public Employment Services to adults with ASD. LÄS MER

 2. 2. Det undermedvetna spelet : Beteende och rörelsemönster i spelande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Jacob Maran; Johan Wennberg; [2018]
  Nyckelord :movement; behaviour; experience; immersion; reaction; rörelse; beteende; upplevelse; inlevelse; immersion; reaktion;

  Sammanfattning : Syftet vi hade med detta arbete har varit att introducera personer till element och scenarios där vi med hjälp av olika medel analyserat de rörelsebaserade val aktörerna gör. Sedan applicerades analysmaterial för att hitta mönster i hur folk reagerar, då kroppsligt för att mäta hur deras undermedvetna reagerar även om spelaren inte uppfattar det som så. LÄS MER

 3. 3. The “sweet” process of Amae and its link to attachment: a cross-cultural study comparing Japanese speaking and non-Japanese speaking individuals

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Katia Guérin; [2018]
  Nyckelord :Amae; attachment; indigenous concept; culturally unique; emotion; cross-cultural; Japanese speaking; non-Japanese speaking; 甘え; 愛着; 日本特有; 感情; 異文化; 文化の違い; 日本語; 外国語; 甘え尺度; 愛着尺度; Social Sciences;

  Sammanfattning : For a long time, Amae has been being considered an emotion culturally unique to Japan and an indigenous concept. However, cross-cultural studies are rare and often contain many limitations. Amae is also often associated with the concept of attachment, but the relationship between the two concepts have yet to be determined. LÄS MER

 4. 4. Hur mäter vi det omätbara?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Tenggren; Tonny Tran; [2018]
  Nyckelord :Bid-rent; Hedoniska prisodellen; Psykologi; Fastigheter; Regressionsmodell; Urban Ekonomi; Hedonic price model; Psychology; Real estate; Regression model; Urban economics;

  Sammanfattning : Fastigheter beläggs med olika pris beroende på en mängd olika faktorer. Denna uppsats syftar till att analysera hur några av dessa prispåverkande faktorer och hur de förhåller sig till småhusfastigheter i Helsingborg. LÄS MER

 5. 5. Att räkna pinnar - en kvalitativ undersökning av hur psykologer påverkas av och hanterar att möta krav på antal patientbesök

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jakob Lindbladh; [2018]
  Nyckelord :psykologer; pinnar; New public management; rättvisa; stress; krav-kontroll; behov; tillit; ledarskap; tematisk analys TA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka att räkna pinnar - ett informellt uttryck med betydelsen att vara ålagd krav att ta emot ett visst antal patienter per vecka; hur detta påverkar och hanteras av psykologer, och hur påverkan och hantering kan förstås och förklaras. Data insamlades genom sex semistrukturerade intervjuer med psykologer i Skåne, där merparten var anställda vid allmänpsykiatriska mottagningar i Region Skåne. LÄS MER