Sökning: "psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 7988 uppsatser innehållade ordet psykologi.

 1. 1. Barnets bästa i vårdnadstvister : - Förordnande om ensam vårdnad då båda föräldrarna kan anses lämpliga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ida Wängdahl; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan chefens personlighet och anställdas arbetsupplevelse på distans : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Sonya Pavlova; [2022]
  Nyckelord :five-factory-model; experience of work; demand-control-support-model; distance-work; femfaktorsmodellen; arbetsupplevelse; krav-kontroll-stödmodellen; distansarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka relationen mellan chefens personlighet utifrån femfaktorsmodellen och anställdas arbetsupplevelse utifrån krav-kontroll-stödmodellen när arbete skedde på distans. Pearsons korrelationsanalys genomfördes för att ge en översikt över relationen mellan chefens personlighet och anställdas arbetsupplevelse. LÄS MER

 3. 3. “Alla har ett ansvar men man ska inte gå ensam” : En kvalitativ studie om avhopparverksamheters arbete för att förebygga återfall i grova brott och återrekrytering till kriminella grupperingar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Madeleine Björnfoth; William Folkö; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :kriminella grupperingar; återrekrytering; avhopparverksamheter; avhopp; motivation; återfall; uppföljning;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftade till att undersöka hur avhopparverksamheter i Sverige verkar för att underlätta en individs avhopp från kriminella grupperingar, och hur dessa verksamheter arbetar uppföljande med individer som annars riskerar att återfalla i grova brott och återrekryteras. För att besvara syftet genomfördes sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med praktiker som arbetar på olika myndighetsdrivna och icke-myndighetsdrivna avhopparverksamheter. LÄS MER

 4. 4. Design av hemsida för att underlätta sökning av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Björnström; Josefin Carlsson; [2022]
  Nyckelord :information search; cognitive load; interaction design; user experience; informationssökning; kognitiv belastning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sökning/filtrering av spel och information för enskilda spel kan förbättras på hemsidan Gamilab. En enkät för användare av hemsidan besvarades av 48 personer och användartester som undersökte hemsidans användarvänlighet och mentala ansträngning genomfördes med fyra personer utan erfarenhet av hemsidan. LÄS MER

 5. 5. “JAG SER INTE KNIVEN, MEN DEN KAN FINNAS” : En kvalitativ intervjustudie om polisers egna tankar och resonemang om våldsanvändning i tjänsten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Clara Asklund; Fanny Dahlén; Sandra Rhönnstad; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER