Sökning: "news media"

Visar resultat 1 - 5 av 2003 uppsatser innehållade orden news media.

 1. 1. ”Regeringen skyndar på åtgärder mot gängkriminaliteten - En kritisk diskursanalys om hur media framställer förebyggande åtgärder mot gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Majida Alisic; Kristin Korkis; [2024-02-14]
  Nyckelord :: Early interventions; gang crime; repressive measures; preventive measures; political ideology; opinion forming;

  Sammanfattning : Gang crime has increased significantly in Sweden over the past decade, deadly shootings are becoming more common. This led to the year 2022 being established as the deadliest year in Swedish crime statistics since the police began compiling national statistics on shootings. LÄS MER

 2. 2. Nyhetsmedias framställning av brott: effekter på attribuering av ansvar och straff till förövare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ella Bryngelsson; Isabelle Löfqvist; [2024-02-07]
  Nyckelord :crime; news media; attribution; responsibility; sentencing; straff; brott. nyhetsmedia; attribuering; förövare;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida nyhetsrapportering påverkar attribuering av ansvar till förövare samt om detta har ett samband med hur långt straff personer anser vara rimligt för ett brott. Detta testades genom en experimentell enkät, med priming och framing av nyhetsartiklar på 266 deltagare. LÄS MER

 3. 3. Compromise or Preserve the Green Characteristics? : Densification and green spaces in Eriksberg, and the impact on residents’ well-being

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Melanie Balasingam; [2024]
  Nyckelord :Densification; urban sustainability; green space; well-being; Eriksberg;

  Sammanfattning : As Uppsala’s population is in constant growth, Uppsala Municipality has designed a plan to densify Eriksberg and provide more residential homes, while localizing facilities for essential services and social infrastructure (Uppsala kommun, 2017:4). This will affect various green spaces in Eriksberg, which are an important part of the district and have long characterized the area (Lagergren et al. LÄS MER

 4. 4. Koranbränningar i Sverige – en byggsten i rysk informationspåverkan? En studie om strategiska narrativ i rysk statsmedias rapportering om 2023 års koranbränningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Torniainen Björkman Simon; [2024]
  Nyckelord :Information Influence; Strategic Narratives; Sweden; Russia; Authoritarian State Media; Sputnik; Quran Burnings;

  Sammanfattning : Information influence from authoritarian states poses significant challenges for democracies all around the world. The projecting of strategic narratives has become a key-strategy in cross border influence. Utilizing the theoretical framework of strategic narratives, this study seeks to comprehend information influence in Russian state media. LÄS MER

 5. 5. Framställning av hotbilder i media : Hur nyhetsmedia framställt Rysslands hotbild mot Sverige under olika tidsperioder, och hur framställningen kan påverka medborgare och beslutsfattare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Hansen; [2024]
  Nyckelord :Threat-construction; Newsmedia; Framing-theory; Agenda-setting-theory;

  Sammanfattning : In order for a democracy to fulfill its function, it requires access for information transmission where an exchange of information and opinions occur between citizens and decision-makers. Security and framing correlate with each other since medias’ framing are crucial to understand whether something is considered a threat or a problem. LÄS MER