Sökning: "kemi A"

Visar resultat 1 - 5 av 2074 uppsatser innehållade orden kemi A.

 1. 1. Is sugar as sweet to the palate asseeds are appetizing to the belly? : Taste responsiveness to seven sweet-tastingsubstances in white-faced sakis (Pithecia pithecia)

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Mikel Redin Hurtado; [2023]
  Nyckelord :Food-associated carbohydrates; relative sweetness; seed predation; steviol glycosides; taste preference thresholds; taste responsiveness; white-faced sakis;

  Sammanfattning : Differences in taste perception between species are thought to reflect evolutionaryadaptations to dietary specializations such as seed predation. By employing a two-bottlepreference test, the purpose of the current study was to evaluate the taste responsiveness forfive food-associated carbohydrates and two steviol glycosides in four adult white-faced sakis(Pithecia pithecia). LÄS MER

 2. 2. Möjligheterna för återvinning eller återanvändning av kaseinfekterad betong

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Merve Pektas; [2023]
  Nyckelord :Hållbarhet; sjuka hus; återvinning; kasein; betong;

  Sammanfattning : Kvarteret Silverskopan som ligger i centrala Stockholm har sedan länge haft problem med fukt i fastigheterna. De mätningar som gjorts har visat tydliga resultat på höga fukt- och kaseinhalter.  Kasein är ett protein som finns i mjölkprodukter och är ofarligt när det förekommer i torr miljö. LÄS MER

 3. 3. Fortsatt distansarbete eller återgång till kontoret? : En kvalitativ studie om upplevelser av distansarbete och Work-Life Balance

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jakob Kemi; Isac Lind; [2023]
  Nyckelord :Distansarbete; Kontorsarbete; Work-Life Balance; Produktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra och diskutera hur arbetstagare och arbetsgivare ser på distansarbete i kontrast till arbete på kontoret, och vilka svårigheter kontra möjligheter respektive sida ser i ett eventuellt återvändande till kontoret. Därtill även belysa upplevelser av Work-Life Balance kopplat till distansarbete i kontrast till kontoret. LÄS MER

 4. 4. Echinacea purpurea vid symtomlindring av akuta luftvägsinfektioner : Har Echinaforce® och extrakt av Echinacea purpurea effekt vid behandling av hosta och feber under influensa A?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amina Smrkovic; [2023]
  Nyckelord :Echinacea purpurea; influensa;

  Sammanfattning : Bakgrund Influensa är en akut respiratorisk infektion som orsakas av ett negativt RNA-virus. Insjuknade i influensa sker ofta under vintertid. Influensa finns i fyra olika typer, A-D. A är den vanligaste sorten under influensasäsong och påverkar både människor och djur, medan D påverkar främst grisar och nötkreatur. LÄS MER

 5. 5. Skillnaden i effektivitet mellan rituximab och eltrombopag för behandling av kronisk immunologisk trombocytopeni

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rewa Shakra; [2023]
  Nyckelord :Rituximab; eltrombopag; Immunologisk trombocytopeni; trombocytantal.;

  Sammanfattning : Introduktion: Immunologisk trombocytopeni, ITP är en autoimmun sjukdom. Hos ITP patienter bildas autoantikroppar mot trombocyter som leder till trombocyt eliminering och därmed till trombocytopeni. ITP kan delas in i olika grupper beroende på durationen. LÄS MER