Sökning: "kemi A"

Visar resultat 1 - 5 av 1191 uppsatser innehållade orden kemi A.

 1. 1. Igelbäckens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Delal Sari; [2018]
  Nyckelord :fosfor; kemiska analyser; transport;

  Sammanfattning : Igelbäcken är ett 10 kilometer långt vattendrag i nordvästra Stockholm, som börjar i Säbysjön iJärfälla kommun. Vattnet passerar Sollentuna, Sundbyberg, Stockholm och Solna där den rinnerut i Edsviken. Bäcken rinner förbi industrier, bebyggelse och vägar. LÄS MER

 2. 2. CFD for mixing efficiency in commercial and industrial advanced air oxidation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Johan Bergström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ozone treatment of pollutants in air is a relatively young technology with limited literature available. To the authors knowledge no literature discussing simulations of commercial ozone treatment without UV-lamps in gas phase has been published up to this point. LÄS MER

 3. 3. Behandling av HER2-positiv bröstcancer med den monoklonala antikroppen trastuzumab : En undersökning av behandlingens effektivitet och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Louise Hommerberg; [2018]
  Nyckelord :Trastuzumab; HER2; breast cancer;

  Sammanfattning : Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i Sverige idag med över 8000 patienter diagnostiserade varje år. Sedan 1960 har den 10-åriga överlevnaden ökat med mer än 30 % och fortfarande ses en stadig ökning. LÄS MER

 4. 4. Generation of affinity maturation libraries of PSMA targeting affibody molecules and selections to find improved binders

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Rebecka Stockgard; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Prostate specific membrane antigen (PSMA) is a membrane protein expressed in both prostate cancer cells and in the neovasculature of many other solid tumors. It can act as a therapeutic target and as a target for an imaging agent for various cancers. LÄS MER

 5. 5. Kan behandling med antidepressiva läkemedel påverka sjukdomens svårighetsgrad och självmordstankar/självmordshändelser hos barn och ungdomar med egentlig depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Soz Ahmad Ghafour; [2018]
  Nyckelord :Antidepressiva läkemedel;

  Sammanfattning : Abstract Suicide is a public health problem that, in addition to loss of human life, leads to extensive psychological suffering and impairment of the health of relatives. It is common that suicide occurs under the influence of mental illness such as personality disorders and depression. LÄS MER