Sökning: "kemi A"

Visar resultat 1 - 5 av 1221 uppsatser innehållade orden kemi A.

 1. 1. Kemi Undervisning om plast i havet- hur påverkas eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Valentina Rivas Benavides; [2019]
  Nyckelord :kemiundervisning; handlingskompetens; miljöundervisning;

  Sammanfattning : Kemiundervisningen har de senaste åren blivit mer inriktad på att förmedla kunskaper genom att använda aktuella situationer som eleverna möter i sin vardag. Plast i haven är en problematik som är aktuell och intressant och som kan användas för att täcka en del av kursplanen samtidigt som det kan ge eleverna redskap för livet och inte bara för att klara ämnet. LÄS MER

 2. 2. Adaptable Semi-Automated 3D Segmentation Using Deep Learning with Spatial Slice Propagation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Niels Agerskov; [2019]
  Nyckelord :Deep learning; spatial propagation; image segmentation; semi-automated;

  Sammanfattning : Even with the recent advances of deep learning pushing the field of medical image analysis further than ever before, progress is still slow due to limited availability of annotated data. There are multiple reasons for this, but perhaps the most prominent one is the amount of time manual annotation of medical images takes. LÄS MER

 3. 3. Barnböcker med vatten som tema : En innehållsanalys utifrån ett kemi-och fysikperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lina Maninnerby; [2019]
  Nyckelord :Chemistry; physics; children’s literature; pre-school; content analysis; Kemi; fysik; barnlitteratur; förskola; innehållsanalys;

  Sammanfattning : In this study, 10 children’s books with water as a theme, for 1-6-year-olds have been reviewed through a content analysis, to get knowledge of how chemistry and physics are anchored and used in the books text. The results of the analysis showed a very weak use of science concepts while more everyday-words linked to water were used frequently. LÄS MER

 4. 4. Simulation Of Lower Extremity Muscle Activation During Obstacle Clearance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ganesh Balaji Radhakrishnan; [2019]
  Nyckelord :lower limb; muscle activation; exoskeleton; kinematics;

  Sammanfattning : Exoskeletons can be helpful to patients who suffer from muscular dysfunctions. Recent studies focus on exoskeletons which can perform complex human movements. Further analysis is needed in the area of unusual movements like obstacle clearance to design an assistive device which can deliver effective aid to the intended patients in need. LÄS MER

 5. 5. Purification and refolding of a novel dipeptidyl peptidase III

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Lennie Jansson; [2019]
  Nyckelord :dipeptidyl peptidase III; DPP III; purification; refolding; protein; Arg-Arg-2NA;

  Sammanfattning : There is a continuous search for novel enzymes to complement the abilities of today’s commercially available enzyme and find tailor-fit alternatives to suit the diverse array of bio-based industries. One application could be to increase biogas yield by finding substrate degrading proteases that can be added to the anaerobic digestion process and survive degradation themselves. LÄS MER