Sökning: "Oscar Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Oscar Johansson.

 1. 1. En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans : En randomiserad experimentell interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar Johansson; Emil Wallin Angelöf; [2019]
  Nyckelord :Balans; bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. LÄS MER

 2. 2. Brand image in the Sharing Economy : An exploratory study of how to achieve positive customer perceptions in the sharing economy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jacob Johansson; Oscar Folkesson; Jacob Henningsson; [2018]
  Nyckelord :Brand image; Brand equity; Brand management; Marketing; Sharing economy; Collaborative consumption;

  Sammanfattning : Abstract Background: Most of existing literature in the field of sharing economy has focused on aspects of sustainability and business model structure. Research on brand image in the sharing economy has up until today not been an area of investigation. LÄS MER

 3. 3. Capital Structure and Excess Returns across Business Cycles

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Anton Arnquist; Oscar Johansson; [2018]
  Nyckelord :Capital Structure; Leverage Ratio; Excess Return; Business Cycle;

  Sammanfattning : In this study, we analyze the leverage-return relationship in a sample of S&P 500 firms in the US between 1969Q4 to 2015Q2 and distinctly examine how the relation changes between business cycles. Our empirical results suggest that an increase in leverage is positively related to expected excess return across business cycles, with a stronger effect in contractions. LÄS MER

 4. 4. MIsbehaving Months

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Hallgren Johansson; [2018]
  Nyckelord :Seasonal Anomaly; Stockholm Stock Exchange; Return Patterns; OMXSPI; OMXS30; OMXSSCPI; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis searches for the presence of seasonal anomalies in monthly returns on the Stockholm Stock Exchange. Three indexes are investigated, one small-cap-index OMXSSCPI, one large-firm-index OMXS30, and one index containing all stocks on the exchange OMXSPI. Econometric regressions and statistical methods are used in order to investigate. LÄS MER

 5. 5. The Effect of Terminated Bids in Mergers & Acquisitions - A study on the effect of terminated bids’ buy-and-hold abnormal returns in a short- and long-term perspective on the European market 1990-2015

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Will Johansson; Oscar Will Johansson; [2018]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Terminated bids; Buy-and-Hold Abnormal Return; Short-Term; Long-Term; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the target firm’s abnormal returns in two aspects; short-term and long-term after a bid gets terminated for different categorizations and payment methods. The approach is the buy-and hold abnormal returns presented by Barber & Lyon (1997). LÄS MER