Sökning: "Oscar Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Oscar Johansson.

 1. 1. Hur en god användbarhet kan uppnås med avseende på navigerbarhet vid utvecklandet av en e-handel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Ekenstierna; Sandra Färdig; Jonatan Harling; Malin Johansson; Marcus Lannhard; Oscar Moberg; Emma Rosén; Armin Walian; [2019]
  Nyckelord :usability; navigability; e-commerce; webb application; Användbarhet; navigerbarhet; e-handel; webbshop; webbapplikation;

  Sammanfattning : A survey, carried out and answered by students at Linköping University proved that 92.6% of the surveyees are interested in buying second-hand course literature. Numerous retailers exist for this market, however the problems with the solutions at the time of the survey are clear; lack of structure and absence of filtering and search functions. LÄS MER

 2. 2. Weight Estimation and Evaluation of User Suggestions in Mobile Browsing

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Oscar Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates the suggestion system of a mobile browser. The goal of a suggestion system is to assist the user by presenting relevant suggestions in an ordered list. By weighting the different types of suggestions presented to the user, such as history, bookmarks etc. LÄS MER

 3. 3. De utsatta : En kritisk diskursanalys av hur svensk kvällsmedia porträtterar de av polisen utnämnda utsatta områdena

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Oscar Johansson; Barassa Benjamin; [2019]
  Nyckelord :Vulnerable areas; labeling theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Police; Utsatta områden; Stämplingsteori; Kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Polisen;

  Sammanfattning : Med ett kritiskt diskursanalytiskt tillvägagångssätt har denna studien analyserat hur två rikstäckande kvällsmedier, Aftonbladet och Expressen, skriver om begreppet utsatta områden genom sina publiceringar. Studien vill reda ut huruvida begreppet används på ett speciellt sätt. LÄS MER

 4. 4. Insider Gains and Extreme Firm Valuation: Investigating Insider Trading in the Context of Firm Valuation in the Swedish Equity Market

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Oscar Stein; Gustav Johansson; [2019]
  Nyckelord :Insider trading; Extreme firm valuation; Insider gains; Asymmetric information;

  Sammanfattning : Information asymmetry driving insider gains is a widely discussed topic in finance academia. However, extreme firm valuation, often applicable to the premature loss-making firms seen in the today's trend of start-ups, has not been investigated in the context of insider trading. LÄS MER

 5. 5. Han ser rött, men ser han? - En kritisk analys av bevisning av uppsåt med särskilt fokus på självförvållat rus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Johansson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självförvållat; rus; rusläran; socialkonstruktivism; textanalys; self-induced intoxication; intent; uppsåt; bevisning; NJA 2011 s. 563; oaktsamhet; inkoherens; mens rea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För närmare åtta år sedan, 2011, ändrade Högsta domstolen (HD) sin tidigare praxis avseende tolkningen av 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (BrB) – alltså det lagrum som reglerar uppsåt vid självförvållat rus. Den nya tolkningen innebar att uppsåt i dessa fall skulle behandlas enligt vanliga regler om uppsåt. LÄS MER