Sökning: "intuition"

Visar resultat 1 - 5 av 486 uppsatser innehållade ordet intuition.

 1. 1. A Palette of my Inner Universe – To Use Synesthesia in Artistic Processes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Maria Palmqvist; [2021-10-21]
  Nyckelord :Synesthesia; musical processes; artistic processes; improvisation; composition; lyrics; graphic scores; intuition; creativity; inspiration; water colour; visual music;

  Sammanfattning : In this thesis, the author investigates how the active use of synesthesia can be a tool for artistic work and creative processes, with the aim of finding new creative paths and to find a deeper understanding for inner synesthetic patterns. A method is created by using elements from the author’s synesthesia. LÄS MER

 2. 2. Evaluating and selecting innovative ideas in the Front-End of Innovation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Kivilo; Hugo Ekman; [2021-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background & PurposeThe inability to recognize and identify new upcoming innovations cause a great amount oflarge established firms to get outcompeted within their market. The challenge to identify newinnovations in combination with companies’ finite resources makes it crucial for companiesto make the right decisions regarding what ideas to select in the Front-End of Innovation. LÄS MER

 3. 3. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors erfarenheter av att identifiera barn som utsatts för sexuella övergrepp

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Pålsson; [2021]
  Nyckelord :Child; identify; sexual abuse; school nurse; Barn; identifiera; sexuella övergrepp; skolsköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden utan kränkningar, försummelse eller övergrepp. Att bli utsatt för övergrepp kan många gånger leda till både långvariga och akuta fysiska och psykiska konsekvenser för den som blivit utsatt. LÄS MER

 5. 5. Beslutsfattande i en intern kris : En studie i erfarenhetsbaserat beslutsfattande under krisrespons

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andreas Hiller; Mario Taus; [2021]
  Nyckelord :Beslutsfattande; krishantering; erfarenhet och intuition; igenkänningsprocess;

  Sammanfattning : I en tid där avstånd minskar och globaliseringen stärks ökar riskerna för kriser i organisationer. En organisationskris är en händelse med låg sannolikhet och stor påverkan som hotar organisationens livskraft och kännetecknas av tvetydighet i orsak, verkan och lösningsmedel, samt genom en tro på att beslut måste göras snabbt. LÄS MER