Sökning: "intuition"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade ordet intuition.

 1. 1. Social Media When Searching for New Customers : A Description of Prospecting Activities on Social Media

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Robin Vipp Oskarsson; Alexander Dimakis; [2020]
  Nyckelord :B2B; Prospecting; Personal selling; Social media; Identifying; Qualifying; Due diligence newsfeed; Digital footprints;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to identify and describe how B2B salespeople utilize social media when prospecting for new customers based on a sequential sales process.Design/methodology/approach - The study employs an interpretive approach as it attempts to convey a phenomenon through the eyes of the participants. LÄS MER

 2. 2. Kreativitet i praktiken : En autoetnografisk studie av kreativa processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sebastian Sahlin; [2020]
  Nyckelord :kreativitet autoetnografi pedagogik fenomenologi måleri;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och få kännedom om kreativa processer och olika kreativa strategier för att, som lärare bättre kunna främja elevers kreativitet. Frågeställningen, ”Vad kännetecknar en kreativ process?”, undersöks med en autoetnografisk metod där en dokumenterad kreativ process jämförs med andras autoetnografiska dokumentationer av kreativa processer. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer för dashboard projekt inom business intelligence : Faktorer som bör uppmärksammas inom Business Intelligence projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oskar Kölbrant; [2020]
  Nyckelord :Dashboard; business intelligence; success factors; Dashboard; business intelligence; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) har blivit en stor byggsten för många företag och en viktig aspekt är att det implementeras rätt så att beslutsfattare kan ta del av data för att fatta faktabaserade beslut. Detta data behöver beslutsfattare och övriga i ledningen ha tillgång till och kunna förstå det utan problem. LÄS MER

 4. 4. Är jag vuxen nu? (Del 3)

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Joakim Tano; [2020]
  Nyckelord :keramik; måleri; intuition; ärlighet; självutveckling; utveckling; porslin; olja;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Illuminating filters of perception : an interview survey with leading landscape architects on their approach to site

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna-Maria Pershagen; [2020]
  Nyckelord :site; genius loci; intuition; place; place theory; education; site; unconventional analysis; site analysis; perception; filter; dowsing; feng shui; geomancy; alternate approach;

  Sammanfattning : The starting point for this work is an interest in the concepts of genius loci, intuition and unconventional site analysis. Since the 70s, the genius loci has had a definition in landscape architectural theory, but the contemporary attitudes on the concept as well as its implementation in practice are less illuminated in research. LÄS MER