Sökning: "intuition"

Visar resultat 1 - 5 av 455 uppsatser innehållade ordet intuition.

 1. 1. Facilitating Improvisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Antti Lähdesmäki; [2020-10-29]
  Nyckelord :Intuition; Improvisation; Facilitation; Experience;

  Sammanfattning : The artistic process I have gone through has led to me finding a method called Facilitating improvisation. My goal is to create circumstances and structures, which readily suggest the musicians and listeners to take a phenomenological approach to listening to my music and facilitate for intuitive playing and improvising, leading to an interpretation that also is meaningful regarding my compositional aesthetics. LÄS MER

 2. 2. Enhancing the Innovation Performance by Employing Criteria - A Multiple Case Study of How Decision-Makers at Large Enterprises in Sweden Can Employ Criteria to Evaluate Early-Stage Innovation Projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ebba Hällin Olsson; Kristina Landström; [2020-07-22]
  Nyckelord :Front end Innovation; Early-stage innovation project; Idea screening; Idea selection; Idea evaluation; Idea assessment; Project selection; Decision-making and Intuition;

  Sammanfattning : Background and Purpose: Innovation cycles continues to become progressively shorter, hencemaking it more important for companies to make the right decision regarding what ideas to developfurther, and which ones to reject. Ideas emerge in the front end of the innovation process,characterized by high uncertainty and low level of available information. LÄS MER

 3. 3. OVERCOMING A CONCEPT. OR: FINDING ANNA. - An essay on one person's artistic process of creating one film.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Covers Covers; [2020-07-02]
  Nyckelord :Film; dance; photography; humankind; truth; concept; intuition; freedom; fun; finding;

  Sammanfattning : I made a film. And after that I wrote an essay about the process. The process was about letting go. The film wassupposed to be about truth. LÄS MER

 4. 4. Skapa kreativt! - Ett undersökande arbete om förutsättningar för kreativt flöde, om att gå från utförande till skapande musikalskådespelare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Alma Bengtsson; [2020-05-11]
  Nyckelord :Kreativitet; intuition; scenisk gestaltning; musikal; skrivande;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag undersökt min egen möjlighet till att vara en skapande konstnär inom fältet musikal, i det här fallet genom textskapande. Min utgångspunkt och drivkraft har varit upplevelsen av mig själv som en ”ickekreativ” konstnär samt vad det gör med mig i min konstnärliga yrkesroll. LÄS MER

 5. 5. Social Media When Searching for New Customers : A Description of Prospecting Activities on Social Media

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Robin Vipp Oskarsson; Alexander Dimakis; [2020]
  Nyckelord :B2B; Prospecting; Personal selling; Social media; Identifying; Qualifying; Due diligence newsfeed; Digital footprints;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to identify and describe how B2B salespeople utilize social media when prospecting for new customers based on a sequential sales process.Design/methodology/approach - The study employs an interpretive approach as it attempts to convey a phenomenon through the eyes of the participants. LÄS MER