Sökning: "Phenomenology"

Visar resultat 1 - 5 av 604 uppsatser innehållade ordet Phenomenology.

 1. 1. RIVNINGENS SÅR En analys av de relationer och känslor som kommit till uttryck i samband med rivningen av Astoriahuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sandra Kärsmyr; [2020-08-05]
  Nyckelord :demolition; phenomenology; architecture; Astoria house;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2020, 180 hpGrundnivå2020:12.... LÄS MER

 2. 2. Holy Hybridity. On the Role of Mixture in the Holy Sphere

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jenny Elfwering; [2020-06-22]
  Nyckelord :hybridity; mixture; separation; difference; holiness; angels; cherubim;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explore the role of mixture in relation to holiness and separation. By examining the angelic hosts, specifically the cherubim, as hybrids, and how they relate to the holy realm and the divine, it investigates the association between holiness and hybridity. LÄS MER

 3. 3. Poetic Justice : an outcome in which vice is punished and virtue rewarded, usually in a manner peculiarly or ironically appropriate

  Master-uppsats, Konstfack/Ädellab

  Författare :Beata Alfredsson Grahn; [2020]
  Nyckelord :Korpus; corpus; silversmithing; phenomenology;

  Sammanfattning : An emergency is a speeded-up emergence, a state of change that accelerates beyond the control of the system in which it takes place and results in either death or necessary development, for an establishment of a new rhythm.     This work is an investigation on the limits and possibilities of contemporary corpus practices. LÄS MER

 4. 4. Vad är det för skillnad, egentligen? : En fallstudie om användning av hela verk och utdrag i litteraturundervisning på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nazanin Alvandi; [2020]
  Nyckelord :phenomenology; excerpt*; entire work; reading*; attitude; fenomenologi; utdrag; hela verk; läs*; attityd;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fördelar och nackdelar med att genomföra utdragsundervisning respektive undervisning med hela verk i litteraturundervisning, på gymnasienivå i Sverige. Syftet med studien är att undersöka lärarnas attityder gentemot användningen av utdrag och hela verk, och hur deras attityder korrelerar med den tidigare forskningen i ämnet. LÄS MER

 5. 5. Tumregeln : En självstudie om tummen och dess roll i pianoteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Daniel Larsson; [2020]
  Nyckelord :piano; piano technique; phenomenology; video documentation; logbook; piano; pianoteknik; fenomenologi; videodokumentation; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska vilken roll tummen spelar inom pianoteknik, vilka metoder som kan användas för att minska ofrivilliga spänningar i tummen samt om medveten övning under en period leder till en märkbar förbättring i tumteknik. Studien utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv och baseras på självobservationer med hjälp av loggbok och videodokumentation. LÄS MER