Sökning: "vårdnadstvist"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet vårdnadstvist.

 1. 1. `Let`s tvist again`Om barnets bästa och en förälders rätt till förnyad domstolsprövning i vårdnadsprocesser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Gradin; [2020-04-14]
  Nyckelord :familjerätt; vårdnadstvist; barnets bästa;

  Sammanfattning : När föräldrar tvistar om vårdnaden om ett barn finns det risk att barnet kommer till skada, bl.a. emotionellt och i sin utveckling. Det är också visat att en rättsprocess om vårdnad, boende och umgänge kan försvåra konflikten mellan föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. STORMIGA RELATIONER OCH PÅSTÅDDA RÄDSLOR En kvalitativ studie om konstruktioner av kvinnan i vårdnadstvister där mannen utsätter kvinnan för våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Hillén; Johanna Turner; [2020-02-27]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; vårdnadstvist; konstruktioner av kvinnor; tingsrättsdomar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine constructions of women in court orders concerning child custody where there has been information about domestic violence. With a discourse analysis of court orders from courts in Sweden we identified discourses. We wanted to examine what constructions of women are enabled by the identified discourses. LÄS MER

 3. 3. BARNETS BÄSTA : Rättsliga bedömningar i vårdnadstvister där våld förekommit i familjen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia Jonsson; Lina Boman; [2020]
  Nyckelord :Barnets bästa; våld; vårdnadstvist; våld i nära relation; domar; vårdnad; umgänge;

  Sammanfattning : I den här studien granskas tingsrättsbedömningar med fokus på hur rätten resonerar kring begreppet barnets bästa och vilka skäl som anges i beslut som rör vårdnad, barnets boendesituation och utformning av umgänge med en förälder som tidigare använt våld. Studien riktar främst in sig på vilken betydelse våldet får i vårdnadstvisten. LÄS MER

 4. 4. ”Det som är svårt är ju att man tyvärr inte har en kristallkula att titta i” : En studie av vårdnadstvister och barnets rättigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Wilma Karlsson; Jasmine Tornemark; [2020]
  Nyckelord :Custody dispute; custody conflict; childs’ best interests; children´s rights; Vårdnadstvist; vårdnadsutredning; barnets bästa; barnets rättigheter;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand which factors that lay the foundation for social workers’ custody investigations and the judges’ decisions in custody disputes. Additionally, it was to examine the social workers’ and the judges’ views on children’s’ rights in this process. LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa måste komma fram : Hur tolkar och beaktar familjerättssekreterare barnets bästa i vårdnadstvistutredningar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Jacqueline Hansson; Carolina Lindell; [2019]
  Nyckelord :Best interest of the child; parental ability; custody dispute; investigation; family secretary; Barnets bästa; föräldraförmåga; vårdnadstvister; utredning; familjerättssekreterare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur familjerättssekreterares tolkar och beaktar barnets bästa i vårdnadstvistutredningar. Studien baseras på nio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Studien kommer att behandla barnets bästa, föräldraförmåga och risker för barnet. LÄS MER