Sökning: "vårdnadstvist"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet vårdnadstvist.

 1. 1. "Barnets bästa och barnets vilja bör vara det centrala i en vårdnadstvist" : En kvalitativ studie om hur barnets bästa och vilja framställs i vissa hovrättsdomar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Stina Martinsson; [2019]
  Nyckelord :interest of the child; custody battles; appeal court; child’s will; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how verdicts in the Swedish appeal court portrays the best interest of the child and child’s will in custody battles. This was explored through a qualitative content analysis and a thematic analysis of verdicts. This study was based on power perspectives. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadstvister – jämställt men ändå orättvist? : En kvalitativ studie om betydelsen av föräldrars kön vid vårdnadstvister

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Danielsson; Daniel Israelsson; [2018]
  Nyckelord :Vårdnadstvist; vårdnad; genus; jämställdhet; makt; föräldraskap;

  Sammanfattning : I det svenska samhället idag är jämställdhet ett omdebatterat ämne och det förs en hel del statistik uppdelad efter kön för att uppmärksamma skillnader mellan könen. Ett område där statistiken visar på en stor skillnad är fördelningen av föräldrar med ensam vårdnad, där mammorna dominerar och papporna står för mindre än tio procent. LÄS MER

 3. 3. Parallella processer i vårdnadstvister.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Otterhall; [2018]
  Nyckelord :Vårdnadstvist; parallell process; barnets bästa; rättssäkerhet; egenmäktighet med barn; förtal; urkundsförfalskning; kontaktförbud;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barnperspektiv vid vårdnadstvist? : En kvalitativ studie om familjerättssocionomers upplevelser av huruvida föräldrar i vårdnadstvist har barnperspektiv eller inte.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin El Fhaily; Marlene Haglund; [2017]
  Nyckelord :Children´s perspective; Child´s best; Custody dispute; Family law; Family law social worker.; Barnperspektiv; Barns bästa; Familjerätt; Familjerättssocionom; Vårdnadstvist.;

  Sammanfattning : ABSTRACTTitle: Children´s perspective at custody dispute? -A qualitative study of the experiences of Family Law Social workers of whether parents in custody dispute have a children´s perspective or not.Authors: Malin El Fhaily and Marlene HaglundThe purpose of the study was to investigate the experiences of social workers at Family Law about whether parents in custody dispute have a children´s perspective or not. LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa och barnets rättigheter i vårdnadstvister : ”Se mig, hör mig!”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Amanda Friberg; Marta Danho; [2017]
  Nyckelord :Barnets bästa; vårdnadstvist; barnperspektiv; barnrättsperspektiv; barnrätt;

  Sammanfattning : Barn saknar rättslig handlingsförmåga och kan således inte föra sin egen talan. Det blir därmed lagstiftarens uppgift att skydda och värna om barns rättigheter vid vårdnadstvister där föräldrarnas konflikt har en tendens att komma i första hand. LÄS MER